felaktig kontrollavgift

2015-02-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej !Jag har fått en sk pbot utfärdad med skälet "ej besökande BMW" då jag stått på BMW:s kundparkering. Alltså jag står på en kundparkering och får en bot för att jag inte är besökande.....Jag anger ovan i min överklagan och då svarar Qpark att: "vi dessvärre inte kan godta förklaringen som skäl för avskrivning av ärendet.För uppställning på platsen krävs enligt skyltningen att fordonet är besökande till Bavaria samt p-skiva som gäller i max 30 minuter. Vid bevakningen har vakten kontrollerat huruvida du var besökande till Bavaria och då så inte var fallet utfärdades en kontrollavgift.Den p-skiva som fanns placerad i framrutan var dessutom inställd på en ogiltig ankomsttid. P-skivan var inställd på klockan 05.00/17.00 och var således ej giltig när kontrollen utfördes klockan 15.55-16.00."Punkt nummer 1: BMW var stängt då detta alltså var trettondagen.Punkt nummer 2: De kan omöjligen ha kollat, jag kan mycket väl ha besökt en polare på BMW ergo besökare?Punkt nummer 3: Nu uppger de att min p-skiva var felaktigt inställd, var det inte isåfall det de skulle ha bötfällt mig för?Vad kan jag göra nu?MvhFredrik
SVAR

Hej

Då det gäller parkering på privat mark är det en s.k. kontrollavgift som du har fått. En kontrollavgift behöver inte, till skillnad från en felparkeringsavgift (parkering på kommuns mark), betalas in för att sedan överklagas om man anser den vara felaktig, utan det är parkeringsbolagets/markägarens sak att driva in skulden om han anser att kontrollavgiften är korrekt utfärdad. Det du kan göra är alltså att strunta i att betala in avgiften och se utifall parkeringsbolaget kommer att ta ärendet vidare till tingsrätten. Väl där kan du försvara din sak, d.v.s. att avgiften är felaktigt utfärdad och att den bevisning som bolaget har lagt fram är felaktig.

Om parkeringsbolaget anser att du har stridit mot flera förbud vid din parkering kan de välja att endast ange en grund för kontrollavgiften och är inte bundna till viss grund.

Victor Sundh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1951)
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet
2020-06-26 ​Vad gäller när grannens trädgrenar inkräktar över tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (81641)