FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/11/2019

Felaktig katt

Hejsan jag och min fru köpte en katt av en privatperson, och nu 8 dagar efter att vi köpt honom så har han visat sig undernärda uttorkad och allmänt inte frisk. Hon har ljugit om att katten varit chipad och vi vet inte om något det som har sagt stämmer. Han är så sjuk nu att dom ber oss att tänka på att låta honom somna in.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Ni har inte ställt någon fråga, men jag hoppas det är okej att jag formulerar en åt er. Den lyder: Kan vi häva köpet? För svar går vi till köplagen (KöpL). Av 1 § och 4 § KöpL framgår att lagen gäller köp av lös egendom mellan privatpersoner. En katt är lös egendom och ingen av er är näringsidkare. KöpL är alltså tillämplig. Enligt 30 § KöpL kan ni bl.a. häva köpet om varan är felaktig. För att besvara frågan om varan är felaktig börjar vi i 17 § KöpL. Där står det först och främst att varan ska stämma överens med avtalet. Jag måste utgå ifrån att ni inte kommit överens om att köpa en sjuk katt. Antagligen har säljaren (S) lämnat vissa garantier om kattens skick, inte bara om chippningen utan också i övrigt. Det kan jag så klart inte veta, så för sakens skull ska vi göra det svårt för oss och utgå ifrån att inga garantier eller tillförsäkringar lämnats. I 17 § andra stycket KöpL står det att varan är att anse som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det är naturligtvis en bedömningssport att avgöra vad ni ska anses med fog kunnat förutsätta. Som utgångspunkt kan man nog hävda att ingen vill köpa en sjuk katt, men saken är inte helt glasklar. Det beror på omständigheterna vid köpet. Såg katten sjuk ut? Såldes den till kraftigt underpris? Saknades uppgifter om hälsokontroller? Visste ni hur gammal katten var? Svaren på dessa och liknande frågor kommer i stor utsträckning styra utfallet. Se även 20 § KöpL, där det står att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Jag är dock inte orolig. Ni verkar ju förvånade över kattens skick, och jag kan därför anta att ni inte hade någon anledningen att tvivla på kattens hälsa. Katten är alltså högst troligt felaktig enligt 17 § KöpL.

Utöver det nyss skrivna uppstår också en fråga om chippningen. Enligt 18 § första stycket KöpL ska varan vidare anses felaktig, om den "inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet". Att S hävdat att katten varit chippad när så inte varit fallet utgör en avvikande egenskap. Avvikelsen måste också antas ha inverkat på köpet. Hade ni köpt katten om ni visste att den var ochippad? Jag vet inte vad det kostar att chippa en katt. Om kostnaderna för det är höga i jämförelse med priset för katten, kan man anta att uppgiften om att katten varit chippad inverkat på köpet. Kravet är lågt ställt. Det räcker med att man ska kunna anta att uppgiften inverkat på köpet. Det finns ingen anledning att tvivla på att uppgiften inverkat på köpet. Katten är alltså felaktig även enligt 18 § KöpL.

Som nämnt får ni enligt 30 § KöpL häva köpet om varan är felaktig. Det finns dock ett hinder kvar: 39 § KöpL. Den lyder: "Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta." Självklart är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för er. Detta måste också S ha insett, eller i varje fall borde S ha insett det. Ett tydligt bevis på den saken är att S känt behovet av att ljuga om chippningen. I och med det är alla förutsättningar för hävning uppfyllda och jag rekommenderar att ni så fort som möjligt meddelar S om det. Enligt 64 § KöpL innebär hävning att ni ska få tillbaka era pengar och S ska få tillbaka sin katt.

Korta tillägg: S har rätt att på egen hand avhjälpa felet (dvs. chippa katten och göra den frisk) eller företa omleverans (vilket nog inte kommer på fråga eftersom hon inte kan leverera en likadan katt) enligt 36 § KöpL. Sannolikheten för att det ska inträffa antar jag vara obefintlig.

Jag hoppas att detta var den lösning ni var ute efter. Lycka till!

Jesper EngRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”