Felaktig information om vara och reklamation

2019-10-24 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan. Jag har lagt ut en annons på blocket förra året på vinterdäck. I annonsen har jag på något sätt lyckats uppge fel dimensioner på däcken. Det fanns bild på däcken men tyvärr har jag lyckats skriva in fel. Vad kan jag göra och vad är jag skyldig att göra gentemot säljaren? (Observera att däcken är köpta 8 december 2018) och köparen säger detta nu. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Under förutsättningen att du sålde däcken i förmåga av en privatperson och ni inte avtalat om särskilda villkor gällande köpet som avviker från Köplagen (KöpL) så gäller den som utgångspunkt (3-4 §§ KöpL).

Fel i varan

Köparen hävdar att det föreligger ett fel i däcken som denne köpt av dig. Om det föreligger ett fel i däcken så kan du, som säljare, eventuellt bli skyldig till att åtgärda bristen alternativt häva köpet. Köparen kan också kräva skadestånd från dig (30 § KöpL).

Fel i varan föreligger om däcken inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat vi marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Som säljare har du ett ansvar för de uppgifter som du lämnar vid marknadsföring av varan, har du därmed inte lämnat riktiga uppgifter om däcken så ska den anses vara felaktig. Uppgifter om däckdimensionen ska anses vara sådana uppgifter som avser varans egenskaper som åsyftas i bestämmelsen (18 § första stycket KöpL).

Vidare ska annonsen utgöra uppgifter som kan antas ha inverkat på köpet för att det ska betraktas föreligga fel i varan. Däckdimensioner kan antas vara sådana uppgifter som påverkat köpet. Köparen skulle förmodligen inte köpt däcken om denne vad medveten om de riktiga uppgifterna om däckens dimensioner vid köpet (18 § första stycket KöpL)

Därmed ska det anses föreligga fel i däcken som du sålde.

Köparens undersökningsplikt

Å andra sidan får köparen inte åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Köparen har i detta fall ingen skyldighet att undersöka varan före ett köp men får inte heller senare hävda att det föreligger fel i däcken om:

- hen faktiskt undersökt däcken eller

- du uppmanat köparen att undersöka däcken men denne underlåtit att göra det utan godtagbar anledning

och felet är sådant som hen borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL) .

Det framgår inte om någon av situationerna jag räknat upp föreligger, därmed kan jag inte med säkerhet fastställa om ditt fall faller under bestämmelsen och köparen därmed kan inte åberopa att det finns ett fel i däcken enligt 20 § KöpL. Det går att diskutera om felet var av sådan art som köparen borde ha märkt vid köpet eftersom fel däckdimension förmodligen orsakar störningar i körandet. Jag är tyvärr ingen bilexpert och har därmed svårt att uttala mig om detta men skulle det vara så att köparen kände till eller borde ha känt till att däckdimensionen var fel så kan denne inte åberopa fel och hålla dig ansvarig.

Efter avlämnandet

Köparen har dock en undersökningsplikt efter att varan avlämnats. Enligt lag ska köparen så snart som möjligt efter avlämnandet undersöka varan enligt god affärssed (31 § första stycket KöpL). Alltså ska köparen undersöka däcken på det sättet som normalvis görs när man köper bildäck.

Reklamation

I det fall köparen inte kände till felet eller antas borde ha känt till felet vid köptillfället (20 § KöpL) så kan denne åberopa fel genom att reklamera. Reklamationen ska ske inom skälig tid. Tidsfristen kan räknas från det att köparen faktiskt upptäckte felet alternativt borde upptäckt felet (32 § första stycket KöpL). I detta fall kan det antas att köparen borde ha upptäckt felet vid undersökningen efter avlämnandet som denne är skyldig att utföra. Du medger att däcken köptes 8 december 2018, alltså för drygt tio månader sedan.

Förvisso har köparen fortfarande rätten att åberopa fel eftersom denne reklamerat inom två år, som är den yttersta fristen inom vilken reklamation måste ske (32 § andra stycket KöpL). Men det hindrar inte dig från att argumentera för att det har gått alldeles för lång tid. Det har gått tio månader sedan köpet och felet borde ha upptäckts strax därefter eftersom köparen har en undersökningsplikt enligt 31 § KöpL. Reklamationen kan därigenom inte anses skett inom skälig tid om köparen väntat i tio månader för att reklamera felet.

Sammanfattning

Förvisso föreligger det fel i däcken men med hänsyn till omständigheterna finns det goda möjligheter för dig att argumentera för att du inte ska hållas ansvarig för felet. För det första så kan det argumenteras att köparen borde ha märkt att däckdimensionerna är felaktiga vid köpet vilket innebär att hen inte åberopa felet. För det andra så har det gått tio månader sedan köpet och köparen reklamerade inte felet förrän nyligen. Här kan det argumenteras att hen borde ha märkt felet vid undersökning av däcken efter avlämnandet (köparen har en undersökningsplikt efter avlämnandet).

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp och har du fortfarande frågor så får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1195)
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet
2020-07-28 När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?
2020-07-28 Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

Alla besvarade frågor (82577)