Felaktig bil vid konsumentköp

2016-04-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Min sambo köpte en begagnad bil för 2 dagar sedan av en bilförsäljare där men inte fick någon garanti på bilen... igår då han körde bilen för första gången så dog växellådan... bilen varvar utan att accelerera och börjar skaka och ryka... Vi vill givetvis inte ha bilen alls längre men bilfirman är fruktansvärt otrevliga och hänvisar bara till att det inte finns någon garanti... gäller konsumentköplagen för oss?? Vad kan vi göra för att få pengarna tillbaka??
SVAR

Hej!

Tack för att Ni vänder er till Lawline med era frågor.

Eftersom Ni köpte bilen av en bilfirma omfattas ert köp av konsumentköplagen (KKL). Lagen gäller när konsument köper lös sak (fysiska föremål) av näringsidkare (se 1 §), och ert köp uppfyller således kraven för att lagen ska tillämpas eftersom bilfirman får anses som näringsidkare.

Först och främst bör det tas ställning till huruvida bilen sålts i så kallat ''befintligt skick'' eller inte. Förbehållet om att ingen garanti finns kan möjligen tolkas som att bilen säljs i befintligt skick. Vidare torde begagnade bilar i allmänhet säljas i befintligt skick. Garanti är dock en självständigt avtalsvillkor och har inte någon nödvändig koppling till befintligt skick. Eftersom det inte framgår av frågan att säljaren hävdat att bilen säljs i befintligt skick utgår jag härefter i svaret att bilen inte såldes i befintligt skick utan endast utan garanti (det kan nämnas att med tanke på de allvarliga fel som bilen har att svaret i princip inte skulle bli annorlunda om bilen trots allt sålts i befintligt skick, se 17 §).

Vid konsumentköp får inte avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för konsumenten än de villkor lagen ställer upp användas. Detta innebär att avtalsvillkor som avviker från KKL kan göras gällande endast då de är mer fördelaktiga (se 3 §). Det finns ingen lagstadgad garanti i KKL. Enligt 20 a § ska dock fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet. Detta innebär att lagen i praktiken ger en garanti för de första sex månaderna efter köpet. Säljaren har således fel i detta avseende. Vidare är bilen utan tvekan att anse som felaktigt enligt 16 §. Eftersom felet ska anses ha funnits vid avlämnandet så svarar säljaren för felet, 20 §.

För att Ni ska få pengarna tillbaka krävs att ni häver köpet (29 §), vilket innebär att avtalet ogiltigförklaras och prestationerna ska återgå, dvs Ni lämnar tillbaka bilen mot att pengarna återbetalas (43 §). I och med att bilfirman utefter informationen i frågan att döma inte har agerat samarbetsvilligt verkar de ha förverkat sin rätt att företa avhjälpande (reparation, om det är möjligt) eller omleverans före hävning (27 §). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga (vilket verkar vara fallet här) kan Ni som köpare häva köpet, 28 §.

För att hävning ska komma på fråga krävs dock att felet i fråga är ''väsentligt''. Vad som är väsentligt och inte går inte att svara på entydigt utan får bedömas utefter omständigheterna i det enskilda fallet. I ert fall kan konstateras att det inte rör sig om en bagatell utan bilen verkar vara rejält felaktig. De fel Ni beskriver verkar vara av sådan art att bilen är i princip obrukbar varför felet troligtvis skulle anses vara väsentligt av en domstol. Visserligen framgår det inte om Ni verkligen behövde bilen som ett led för att nå ett visst mål, exempelvis resa någonstans vid ett speciellt tillfälle, men när bilen är såpass felaktig borde det mest rimliga utfallet vara att kravet på väsentlighet är uppfyllt. Hade Ni vetat om felet hade Ni inte köpt bilen och den verkar inte kunna uppfylla sin huvudsakliga funktion ordentligt. Kravet på väsentlighet får därmed (med största sannolikhet) anses vara uppfyllt och Ni kan häva köpet i enlighet med 29 §.

Om inte bilfirman rättar sig efter era krav rekommenderar jag att Ni vänder er till allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Hoppas att Ni har fått svar på era frågor!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1084)
2020-10-30 Häva köp konsument
2020-10-29 Dröjsmål vid preliminär leverans
2020-10-28 Får transportörer friskriva sig från ansvar för transportskador?
2020-10-26 Ångerrätt i butik

Alla besvarade frågor (85555)