FrågaKÖPRÄTTKöplagen01/04/2019

Felaktig bil - kan man häva köpet?

Hej! Jag köpte en MB C180 2008 bil privat för 78 000. Bilen var uppgett till att vara i topp skick något den tilsynelatende också så ut till att vara. Idag har det gått 6 veckor och jag lämnade den på verkstad för några alarmer som dök upp och hela ESP systemet var ute av drift. Under besöket upptäcker verkstaden et konstig ljud från bakvagnen. Efter närmare undersökelse viser det sig at bakaxeln höger sida har rostad ner totalt og lossnat från bilkroppen. Varje gang man bromsar så flyttar hela bakaxeln på sig. Även bak hjulet står 2cm snett. Det är livsfarligt att använda bilen, säger mekanikern. Att åtgärda detta kostar 35000 då hela ramen i bakvagnen måste bytas. I tillägg kostar det 5000 att fiksa ESP systemet. Totalt 40 000, altså mer än 50% av bilens värde kostar det att fixa den. Det tänker jag inte att betala. Vilka rättigheter har jag? Detta är et alvorlig fel och jag vill häva köpet. Har jag chans i tingsrätten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Vilken lag som är tillämplig i ditt fall beror på om du köpte bilen, vilket är lös egendom, av en näringsidkare eller av en privatperson. Av din fråga uppfattar jag det som att du har köpt den av en annan privatperson och därför är köplagen tillämplig (1 och 4 § köplagen).

Är bilen felaktig i köprättslig mening?

Först och främst skulle man kunna framhålla att bilen avviker från uppgifter lämnade vid marknadsföringen, eftersom säljaren uppgav att bilen var i toppskick, och att den därför är felaktig (18 § första stycket köplagen). Det krävs för detta att uppgifterna som lämnades vid marknadsföringen kan antas ha inverkat på köpet, vilket jag antar att det gjorde i ditt fall. Vidare är bilen felaktig eftersom den inte kan användas för det ändamål som bilar i allmänhet används till, eftersom du nu inte kan köra bilen (17 § första och andra stycket köplagen). Dessutom avviker bilen från vad du "med fog" kunnat förutsätta, eftersom du haft anledning att anta att bilen skulle fungera (17 § tredje stycket köplagen). I denna bedömning sammanvägs olika faktorer så som bilens ålder, pris, skick m.m. I ditt fall bör inga sådana omständigheter tala emot dig. Sammanfattningsvis är alltså bilen felaktig i köprättslig mening.

För att du ska kunna åberopa att bilen är felaktig krävs dock att felet var ursprungligt, det vill säga fanns där när du köpte bilen. Säljaren ansvarar dock för felet även om felet visar sig senare, som i ditt fall (21 § första stycket köplagen). Du får dock inte åberopa felet om du undersökte bilen innan köpet och då borde ha upptäckt felet (20 § andra stycket köplagen). Eftersom det i ditt fall handlar om ett fel som inte är direkt synligt är det troligtvis inte något du borde ha upptäckt vid en eventuell undersökning, och alltså inget som borde ligga dig till last.

Reklamation

För att du ska ha rätt att åberopa att bilen är felaktig måste du reklamera till säljaren inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, samt inom två år efter det att du tog emot bilen (32 § köplagen). Vad den skäliga tiden är beror på varje enskilt fall och hänger ihop med att köparen efter köpet har en undersökningsplikt (31 § första stycket köplagen). Eftersom du i frågan uppger att du kontaktade en verkstad så fort du började misstänka felet håller du dig inom den skäliga tiden, förutsatt att du omgående kontaktar säljaren.

Kan du häva köpet?

Eftersom bilen, som ovan konstaterats, är felaktig har du rätt att kräva påföljder (30 § köplagen). I första hand är det avhjälpande eller omleverans som kan komma i fråga, vilket även säljaren har rätt att företa utan att du kräver det, förutsatt att det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig (34 och 36 § köplagen). I ditt fall, eftersom det är fråga om en begagnad bil, är i så fall avhjälpande aktuellt, vilket innebär att säljaren då får stå för verkstadskostnaderna för att avhjälpa felet. Om felet kan återställas helt bör det inte föreligga någon väsentlig olägenhet för dig som gör att säljaren inte får avhjälpa felet.

Om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen kan du gå vidare och kräva prisavdrag eller hävning (37 § första stycket köplagen). Du har då rätt att häva köpet förutsatt att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (34, 37 och 39 § köplagen). Hävning förutsätter även att du meddelar säljaren om att du vill häva inom skälig tid efter att du nu märkt felet (39 § andra stycket köplagen). Att felet är av väsentlig betydelse för dig framstår enligt mig som tydligt, eftersom du nu inte kan använda bilen eftersom det är livsfarligt att använda den. Detta borde även säljaren inse.

För att du ska ha rätt att häva köpet krävs det att du kan lämna tillbaka bilen väsentligen oförändrad (66 § första stycket köplagen). Att den har förändrats vid en nödvändig undersökning för att upptäcka felet, det vill säga vid verkstadsbesöken, eller av ditt bruk tills felet upptäcktes, spelar ingen roll (66 § andra stycket, andra och tredje punkten).

Har du lidit någon ekonomisk skada av felet på bilen, som till exempel kan vara att du har behövt hyra en annan bil och behövt betala verkstadskostnader, har du även rätt att kräva skadestånd så länge inte säljaren kan visa att felet beror på något utanför dennes kontroll (40 § första stycket).

Sammanfattning

Som svar på din fråga är bilen felaktig i köprättslig mening. För att du ska få åberopa felet rekommenderar jag dig att du framställer dina krav till säljaren direkt. Säljaren har rätt att avhjälpa felet. Sker inte avhjälpandet inom skälig tid har du rätt att häva köpet och kan även kräva skadestånd.

Min rekommendation är att du vänder dig till säljaren och ser om ni kan komma överens. Behöver du hjälp med att ta detta vidare rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo