Felaktig bil efter köp från bilfirma

2017-11-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Tvist gällande reparation av bil efter köp från bilfirma.Köpte i juni 2017 en Audi A4 -06 från en registrerad bilfirma. Några veckor därefter uppkom fel på bilen, motorlampan började lysa och jag fick ta till åtgärder för att reparera den. Vid försök att kontakta bilfirman där den köptes hävdar dem att "deras ansvar är begränsat och skall endast gälla sådant som har med trafiksäkerheten att göra, såsom bromsar". Efter vidare kontakt har de valt att inte svara. Jag menar på att i enlighet med konsumentköplagen så är de skyldiga att stå för kostnader gällande fel på bilen som uppkommer efter köp, som inte bör kunnat förväntas från en sådan bil. Det har varit olika problem relaterat till motorn, verkstaden har inte kunnat avgöra exakt vad som orsakar problemet då många felkoder visats och har därför fått reparera den successivt. Problemet fortlöper och jag har lämnat in bilen tre gånger på en auktoriserad verkstad, med ett belopp som uppgår till 15 000 kr, inköpspriset för bilen var 62 000kr.Vad anser ni är juridiskt rätt, har jag rätt att få ersättning från bilfirman för mina reparationskostnader?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att det gäller ett köp av en bil mellan dig som konsument och en bilfirma (näringsidkare) stämmer det bra att du hittar reglerna i Konsumentköplagen (KKöpL).

För att du ska kunna göra påföljder gällande gentemot säljaren krävs ett par olika saker. Det ska dels röra sig om ett fel i lagens mening, felet ska ha funnits redan vid köpet av bilen (det krävs dock inte att det visar sig redan då) (20-20a §§) och du måste göra en reklamation så att säljaren får veta om felet (23§).

Eftersom du kontaktat säljaren angående felet ganska omgående (gjort en reklamation) och det inte verkar finnas någon tvist om ifall felet fanns redan när du köpte bilen, är det endast bedömningen av om ett fel i lagens mening faktiskt finns som blir relevant.

Fel i varan (bilen)?
Varan (bilen) ska motsvara vad du och säljaren avtalat om för att inte vara felaktig. Priset kan fungera som en indikation på vad du rimligen kan förvänta dig. Sett till priset i förhållande till bilens ålder bör du kunna förvänta dig att avtalet gäller en bil med fungerande motor. Med tanke på att felet visade sig först efter några veckor är det inte heller något du "borde" märkt vid köpet och det föreligger därför ett fel (16§).

Om bilen såldes i befintligt skick
Bedömningen av om det faktiskt kan ses som ett fel i lagens mening blir lite annorlunda om du enligt avtalet köpte bilen i "befintligt skick" eftersom kraven då blir mer strikta. Varan (bilen) ska dock, trots att den sålts i befintligt skick, anses vara felaktig om den är i sämre skick än vad du med fog har kunnat förutsätta sett till pris och övriga omständigheter. Återigen är det rimligt att du har fog att förvänta dig en fungerande motor sett till det pris du betalade så det är sannolikt att det är ett fel även om du köpt bilen i befintligt skick (17§).

Vad kan du förvänta dig av säljaren?
Eftersom din bil med största sannolikhet kan anses felaktig, felet fanns vid avlämnandet och du gjort en reklamation kan du göra påföljder gällande (22§). Säljaren är alltså ansvarig och ska i första hand avhjälpa felet så snart som möjligt och utan kostnad för dig (26-27§§). Då det inte verkar finnas något intresse från säljarens sida att göra detta har du istället rätt till prisavdrag och kan få ersättning för dina reparationskostnader (28§).

Skulle säljaren inte vilja samarbeta kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Hoppas att detta var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97662)