Felaktig båge levererad

2015-11-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Beställde ett par glasögon i guld hos synoptik. Hämtade ut dom en vecka senare och då var bågarna svarta! Jag sa att det blivit fel och dom skulle skicka tillbaka dom men då kostade dom guldiga 800kr mer vilket jag inte var inställd på, jag trodde ju slutpriset var den summan jag redan betalat så jag ville inte ha glasögonen! Det blev för dyrt. Hon påstår att jag inte får göra så och att dom ska behålla dom 1700:- jag redan betalat för dom svarta glasögonen.. Eller åtminstone 25%Får hon göra så?Är ju inte mitt fel. Jag visste ju inte att det skulle bli så dyrt?
SVAR

Tack för din fråga.

Eftersom detta handlar om dig som konsument gentemot en näringsidkare blir konsumentköplagen (KköpL) aktuell författning att tillämpa på din fråga.

För att du ska kunna häva köpet krävs det generellt sett att ett fel föreligger i enlighet med 16 § KköpL. För att avgöra detta ser man till huruvida varan överensstämmer med vad som avtalats. Såväl muntliga som skriftliga utsagor gäller, där det dock förefaller vara så att den förstnämnda kan vara svår att bevisa.

Om det skulle framgå på ditt kvitto att det är just den guldaktiga bågen som beställts till det billigare priset, föreligger ett typiskt fel i köprättslig mening sett till den tidigare nämnda 16 § KköpL. Denna paragraf aktualiserar sedermera ett antal påföljder till följd av felet som du som köpare kan åberopa gentemot säljaren. I ditt fall är vad som blir aktuellt således avhjälpande av felet, d v s den svarta bågen byts ut kostnadsfritt mot den guldaktiga, alternativt hävande av köpet, med hänvisning till 26, 28 & 29 §§ KköpL.

Skulle det däremot inte framgå på ditt kvitto att det är den guldaktiga bågen som gäller för beställningen uppstår en svårighet sett ur bevishänseende. Såvida inte säljaren medger det enligt dig avtalade blir det ytterst svårt att kräva ovanstående rättigheter vilket innebär att risken finns att du måste fullfölja avtalet. Dock kan man tycka att ett så pass väletablerat företag borde värna om sina kunder och försöka nå en förlikande lösning, men det är tyvärr ingen garanti.

Hoppas det löser sig.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1102)
2020-11-30 Hund med ''dolda fel''
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?
2020-11-28 Kan en köpare reklamera fel om garanti inte längre gäller?
2020-11-28 Reklamation

Alla besvarade frågor (86836)