Felaktig årsmodell, fel i vara?

2015-06-30 i Köplagen
FRÅGA
Köpte en motorcrosscykel av en privatperson. Säljarn hävdade att det va årsmodell 2008. Det har nu visats sig att det är en 2004. I kontraktet står inget annat än modellen och då årsmodellen 2008. Inget "befintligt skick" står med. Utan endast detta och våra underskrifter. Säljare har givetvis lagt locket på och enda svaret jag fick va att sälja denna vidare. Ska tilläggas att crossarna ser helt lika ut i årsmodell 2001-2008. Vilket gjorde att jag inte upptäckte det hela. Finns det nått man kan göra?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det rör sig om en försäljning av lös egendom mellan två privatpersoner är Köplagen tillämplig lag. Den avgörande frågan för din rätt till någon form av kompensation är ifall detta kan anses utgöra ett fel i köprättsligt mening. I 17 § anges att varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, annars är den felaktig. I 18 § anges vidare även att fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Eftersom åldern på ett fordon har stor inverkan på köpet, och priset, så får det anses föreligga ett fel i varan.

För att du ska ha rätt att åberopa detta fel krävs dock att du, enligt 20 §, inte bort upptäcka detta felet vid en noggrann undersökning av varan. Ifall det inte framgick av några papper, på själva motorcykeln eller i något register, så får det anses vara ett fel du inte bort upptäcka. Säljarens utfästelse innebär även att din undersökningsplikt minskar något.

Då detta är ett fel som knappast kan avhjälpas, har du rätt att begära prisavdrag, hävning eller skadestånd enligt 37-40 §§. Du bör därför återigen försöka kontakta säljaren.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81741)