Fel vid leasing

2017-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Kan man häva en privatleasing där det visar sig att bilen inte har dom saker man beställt på den? Ny Volvo V90 2017 års modell?
SVAR

För leasing mellan privata aktörer finns inga speciella regler i Sverige. Leasing hamnar mellan instituten köp och hyra. Man använder sig av de köprättsliga reglerna. I kosumentköplagen finns en katalog av regler vid reklamation och fel i vara som jag ska gå igenom här under.

Som avtalsrättslig utgångspunkt gäller att säljare ska avlämna en vara i enlighet med vad som avtalats, i detta fall en fungerade bil som i övrigt är avtalsenlig. Om säljaren misslyckas med att uppfylla sin förpliktelse är detta ett kontraktsbrott. För att kunna avgöra om en konsument har rätt till hävning måste det först utredas vilket fel som föreligger samt om detta fel är av väsentlig betydelse.


Fel i vara föreligger när varan inte överensstämmer med konsumentens befogade förväntningar. I detta fall torde det vara frågan om ett faktiskt fel då bilen inte har de egenskaper konsumenten hade förväntat sig. Faktiska fel regleras i konsumentköplagen (KköpL) 16 § och som utgångspunkt gäller att fel föreligger om varan inte överensstämmer med avtalet. Här tas hänsyn till en mängd olika faktorer såsom pris och art. Vidare föreligger fel i vara om varan på annat sätt är avvikande mot vad lagen säger samt vad konsumenten med fog kunnat förvänta sig. I fallet rör det sig om att du som konsument leasat en ny bil. Alltså har du haft fog att förvänta sig att bilen var avtalsenlig.


Detta ger upphov till att följande påföljder, enligt KköpL 22 §, aktualiseras. I första hand ska konsumenten kräva avhjälpande eller omleverans, i andra hand hävning eller prisavdrag. Avhjälpande enligt KköpL 26 § syftar till att försätta konsumenten i samma läge som om denna fått en felfri vara vid avtalets ingående, beroende på vilka "saker som fattas" så är detta mer eller mindre möjligt att kräva. Enligt konsumentköprättslig praxis brukar en säljare få två gånger på sig att försöka avhjälpa fel innan andra påföljder aktualiseras. Det blir då läge att se om konsumenten kan kräva hävning.


Enligt KköpL 28 § har en konsument rätt att kräva hävning om avhjälpande eller omleverans inte erbjudits. Hävning ska försätta konsumenten i det läge som om avtalet aldrig ingåtts och de utbytta prestationerna ska återgå till respektive part. Viktigt att komma ihåg är att konsument endast får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse enligt KköpL 29 §. Väsentlighetsbedömningen utgår ifrån det specifika fallet. Av diskussionen ovan torde väsentlighetskravet vara uppfyllt i och med att det rör sig om en ny bil som inte varit avtalsenligt samt att bilen tycks vara av exklusiv art vilket innebär en stor förlust. Du borde därför ha rätt att kräva hävning.

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1282)
2021-09-20 Kan ett företag ta ut en administrationsavgift för att göra en återbetalning?
2021-09-20 Säljaren lämnar ingen garanti?
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?
2021-09-19 Försenad leverans av bil och bilutrustning

Alla besvarade frågor (95760)