fel vid köp över blocket

2020-06-25 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Har sålt lampor via blocket. Köparen var hemma hos mig och hämtade de. Uppmanade henne att kontrollera lamporna på plats, vilket hon gjorde. Hon hörde av sig samma kväll med ett märke i lampan som vi diskuterade. För mig innebär det att hon kontrollerat de en gång till. Efter nästan en månad hör hon av sig och meddelar att de är trasiga i upphängningen och vill därmed häva köpet. Det är fyra design lampor, priset var strax under 5000kr för alla. Svårt att avgöra hur och var felet har uppstått. Jag har inte sett felet innan försäljning och jag har uppgett att lamporna är i fint skick i annonsen.Tacksam för hjälp i frågan!Med vänlig hälsning, Sara
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kan besvara din fråga.

Vad jag kan identifiera så är de en köprättslig fråga. Detta gör att svaret kommer ligga i Köplagen. Jag kommer först redogöra för vissa köprättsliga regler som jag anser har relevans för dig. Sedan kommer jag försöka applicera dem på din situation. Redan här kan jag dock sammanfatta med att säga att allt beror på hur tydlig skadan är, hur stor undersökningen var och vilken betydelse skadan har.

Relevanta köprättsliga regler

Eftersom du har sålt lamporna via blocket samt de verkar som att detta inte är något du normalt gör så förutsätter jag att detta inte är din affärsverksamhet. Detta gör att Köplagen (KöpL) gäller. Köplagen reglerar köp som inte gäller hus eller är mellan ett företag och en konsument. I lagen finns regler som gäller om man inte har avtalat annat, 1§ KöpL.

Köparen har rätt att kräva en påföljd, där ibland rätt att häva, om de är ett fel i varan, 30 § KöpL. Att varorna har en trasig upphängning är ett fel om de har beskrivits som att de är i fint skick. Lamporna "avviker från vad man har fog att förvänta sig", 17 § KöpL. Den relevanta tidpunkten för ett fel är vid avlämnandet, 12 § KöpL. Innan du ger köparen lamporna så ansvarar du för dess skick efteråt ansvarar hon. Vidare så kan du aldrig bli ansvarig för en skada eller ett fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning innan köpet om en sådan påkallas, 20 § KöpL.

Ett ytterligare hinder är att om de är ett fel som framkommer efter köpet som säljaren ansvarar för så måste man reklamera i tid. Mer specifik måste man reklamera inom skälig tid efter man upptäckt felet, 32 § KöpL. Längden på denna tid kan påverkas av den undersökning man ska göra efter köpet. Hur stor denna undersökning behöver vara beror på typen av köp, 31 § KöpL

Finns det ett fel och har man reklamerat i tid så har man rätt till en påföljd, 30 § KöpL. Dessa påföljder inkluderar bl.a omleverans ( få en ny), avhjälpande (lagning) och prisavdrag. En säljare har alltid rätt att i första hand ge köparen en ny eller laga felet, 36 § KöpL. Sker inte detta inom skälig tid eller är de inte möjligt/relevant så får köparen istället kräva prisavdrag eller hävning, 37-39 § KöpL. Hävning kräver att felet är väsentligt samt att du insåg att de var väsentligt eller borde gjort det, 39 § KöpL.

Hur dessa blir relevanta för dig

Som jag konstatera ovan så är de fel på varorna, 17 § KöpL. Men med tanke på att du bad henne undersöka dem så talar några saker för att hon borde upptäckt felet och därmed inte har rätt att påkalla det, 12, 20, 30 KöpL § Att de inte går att hänga upp kan vara ett stort fel. De hindrar i slutändan hela funktionen av lampan. Detta talar för att hon borde upptäckt felet. De bör dock nämnas att inte alla typer av undersökningar inkluderar ett eftersökande som leder till att man hänger upp lampan. Vidare talar de faktum att hon upptäcker märkena först senare på att denna första utredning vid köpet kanske inte var så grundlig. Hur grundlig undersökning måste vara beror på vad du har sagt och situationen i övrigt, 20§ KöpL. Så om denna undersökning gör att hon inte har rätt att påkalla felet beror på hur stor utredning var samt typen av undersökning samt felets art.

Vidare kan de kan tänkas att hon borde ha upptäckte felet i samband med att hon upptäckte märkena men återigen beror de på hur tydlig skadan var. Man har visserligen enligt Köplagen en skyldighet att undersöka lamporna enligt god affärssed. Eftersom köpet var på blocket kan god affärssed här inte anses vara mycket mer än att undersöka dem ockulärt, att vänta en månad med att hänga upp dem är inte i strid med detta, 31 § KöpL.

Borde felet upptäckts här precis efter köpet? Krävdes de att man hängde upp dem för att upptäcka felet? Är felet så tydligt att om man upptäcker märkena så borde man upptäckt även skadan på upphängningen så får de anses att en månad är för lång tid att vänta med att påkalla felet. De får anses vara en oskäligt lång tid och därmed gör att köparen inte har rätt till påföljd, 32 § KöpL. Detta under förutsättning att köparen inte hade en relevant ursäkt att inte reklamera tidigare, t.ex att de var omöjligt för henne att testa om skadan verkligen påverka lampornas funktion. D.v.s att hon visste om felet men inte dess allvar för ens en månad senare.

Den sista saken som bör påpeka är kravet på hävning, 37, 39 KöpL. Reglerna ger dig alltså rätt till att både leverera en ny vara till köparen eller laga felet. Kan du inte detta så kan prisavdrag bli relevant och hävning kan också aktualiseras. De kan argumenteras om felet är väsentligt eller ej. Är lamporna sådana som måste hängas upp? Hade hon alltid tänkt att hänga upp dem. Visste du om att hon tänkte hänga upp dem? Jag förespråkar dock att ifall ni kommer fram till att du ansvarar för felet så borde ni komma överens om en lösning som passar er båda bäst oavsett om de är avhjälpning, prisavdrag eller hävning. De bör dock nämnas att du har rätt att avhjälpa felet i första hand om du föredrar detta framför hävning.

Jag hoppas de besvara din fråga

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88108)