Fel vid köp av SKK-registrerad hund

2019-05-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpte en renrasig hund för 15 000kr. Efter 1,5-2månader efter att vi fått valpen såg jag att den haltade, vilket jag meddelade uppfödaren och att den skulle till veterinär. Vi har sedan valpen var 4månader farit till veterinärer och rehabilitering, röntgen, ultraljud. Den har skador i armbågen och ena tassen. Vi ska börja med att operera armbågen och sedan se om ena tån behöver amputeras. Hon skulle ha gjort sitt lämplighetstest för servicehund nu i vår eftersom hon fyllt 1år. Det blir inget då hon inte kunnat träna pga skador plus att hunden behöver vara frisk. Har fått ha en begränsad med rörelse/promenader sedan 4månaders ålder - nu 1års ålder. Det är långt ifrån över.Visst är hundförsäkring/dolda fel och konsumentköplagen helt olika saker? Jag hävdar att konsumentköplagen gäller då felet upptäcktes så snabbt. Uppfödaren vill testa dolda fel, vilket hon kan få göra. Min fråga är att om inte det godkäns som dolt fel, har jag inte konsumentköplagen då? Oberoende av försäkringen? Eller hör dessa instanser ihop?Mvh Linda
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Först ska vi reda ut skillnaderna.

När man ingår avtal med varandra, som ni gjort, alltså du köper en hund av uppfödaren för ett visst pris, så är det vanligt att säljaren reglerar de villkor som ska gälla vid fel på varan.

När man köper hund som är registrerad i SKK så förbinder man sig att gå med på vad som följer av avtalet. Vad detta innehåller vet du bättre än jag eftersom du sitter med villkoren i köpeavtalet. Oftast när man pratar om dolda fel så baserar det sig på principen från köplagen (och konsumentköplagen) att säljaren ansvarar för fel som fanns vid avlämnandet, i det här fallet köpet, men visar sig först senare KöpL 21 § eller motsvarande KköpL 20 §.

En dolda fel-försäkring innebär alltså oftast att säljaren/uppfödaren t ex åtar sig att återbetala en procentuell andel av köpesumman då man kan påvisa att ett fel uppkommit som fanns vid köpet av valpen. Det här avtalsvillkoret har företräde, alltså det ni kommit överens om äger företräde.

Hade inget avtal funnits hade du alltså kunnat stödja dig på konsumentköplagen som hade trätt in i avsaknad av egna avtalsvillkor.

Det finns ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 1989 s. 156) där en köpare framgångsrikt fick igenom krav på en SKK-registrerad uppfödare med hjälp av konsumentköplagen. Dock förelåg det vårdslöshet på uppfödarens sida då hon avlat på föräldradjur med grava HD-fel och inte upplyst köparen om att det inte gick att försäkra valpar med de sjukdomarna i bakre led. Valpen avlivades tidigt, efter bara några månader på grund av sin sjukdomsbild. Det ska också sägas att köpevillkoren uppdaterats i stor omfattning sedan 1989.

Kontentan av detta blir nog följande:

Utgångspunkten blir att få reda på huruvida felet fanns vid avlämnandet, alltså köpet. Om felet fanns kan du kräva viss täckning av kostnader och/eller nedsättning av priset enligt avtalsvillkoren på köpehandlingen och SKK:s stadgar. Fanns felet inte vid avlämnandet har du en uppförsbacke eftersom du som ägare är ansvarig. Du kan försöka dig på att bevisa att uppfödaren orsakat felet men det blir förmodligen svårt.

Jag hoppas att det löser sig för dig och vovven och att du kan fortsätta ha ett bra samarbete med din uppfödare!

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (899)
2019-10-17 Fel i varan och övergång av risk
2019-10-14 Påföljder vid fel på vara
2019-10-12 Reklamation av sjuk katt
2019-10-03 Vad kan man göra när en bil visar sig ha gått betydligt fler mil än vad som framgick innan köpet?

Alla besvarade frågor (73804)