FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/06/2014

Fel vid köp av bostadsrätt

När vi sålde vår bostadsrätt för en tid sedan så utgick vi ifrån att bredbandet ingick i hyran för när vi själva flyttade in (då var lägenheten helt ny) så var allt installerat och klart och det vi betalat varje månad har vi antagit varit tv-avgiften då vi valde att ha ett stort utbud av kanaler. När vi sedan skulle sälja fyllde vi i att internet ingick då vi uppriktigt trodde det. Nu när de nya flyttat in och internet inte fungerade konstaterade de att internet inte ingick. De kontaktade då mäklaren som i sin tur kontaktade oss och enligt honom så anser dem att de blivit lurade. De vill nu att vi ska betala internetkostnaden för dem under hela tiden de bor i lägenheten, vilket jag känner är att ta i lite väl? Har försökt hitta rättspraxis som påminner om detta för att se vad domen blev? Vad kan de kräva och vad bör vi göra? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline.

Tillämplig lag i aktuellt fall är köplagen, se 1 § KöpL. Vad som ska anses utgöra fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Du skriver att ni "fyllde i" att internet ingick. Oavsett om detta gjordes i själva köpeavtalet eller i prospektet eller annars inför köpet föreligger i princip ett fel, eftersom internet inte faktiskt inte ingick, se 17-18 §§ KöpL.

Även om ett fel föreligger får köparen inte åberopa detta om inte denne inte uppfyllt sin undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Utifrån de uppgifter du lämnat är det omöjligt för mig att avgöra om köparen uppfyllt dessa skyldigheter. Under antagandet att köparen uppfyllt sin undersökningsplikt krävs vidare, för att köparen ska få åberopa felet, att han inom "skälig tid" hört av sig till er om felet, se 32 § KöpL. Köparen tycks i ditt fall ha hört av sig inom skälig tid, men även här föreligger bristfälliga uppgifter.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas det föreligger ett fel och att det finns en (ganska stor) risk för att köparen får åberopa detta. Frågan är då om köparen kan kräva att ni ska betala internetkostnaden på det sätt du beskrivit.

Köparen har ett antal alternativ när det gäller vilka påföljder denne vill göra gällande vid fel, se 30-40 §§ KöpL. Omleverans och avhjälpande tycks i aktuellt fall bli svårt. Närmare till hands ligger möjligheten för köparen att yrka prisavdrag. Detta kan du läsa om i 37-38 §§ KöpL. Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. I detta fall innebär det skillnaden i pris mellan lägenheten med internet och lägenheten utan internet. Avsaknaden av internet är med största säkerhet ett sådant fel som påverkar priset på en bostadsrätt. Till skillnad från många fel är avsaknaden av internet till en lägenhet sådant att det inte går att beräkna en avhjälpandekostnad, vilket annars är utgångspunkten för beräkning av prisavdrag. Enligt rättspraxis och förarbetena till bestämmelsen i 38 § får man då göra en skönsmässig bedömning av vad felet kan ha för prispåverkan.

Min bedömning innebär alltså att det finns en risk för att köparna kan kräva precis det du fruktar. För att kunna göra en korrekt bedömning, och framförallt för att kunna göra en korrekt beräkning av ett eventuellt prisavdrag, krävs dock kännedom om fler omständigheter och särskild expertis. Jag rekommenderar att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo