Fel vid köp av bil från bilverkstad

Hej!

Jag köpte igår en bil av ett företag, en bilverkstad, d.v.s. inte privat och inte av en bilhandlare. Jag gick igenom bilen så noggrant jag kunde och provkörde utan anmärkningar. Efter köp körde jag hem bilen, helt problemfritt. Idag skulle jag köra tillbaka till verkstaden där jag köpt bilen för att de skulle koppla upp bilens dator och återställa serviceintervallet vilket de glömt när de gjorde service på den. På vägen dit började motorn att krångla. Detta är något jag misstänker var ett befintligt fel redan innan jag köpte bilen. Kan jag begära att verkstaden åtgärdar felet eller rent av häver köpet? Är oklar på vad som gäller eftersom det är ett företag, men inte en bilhandlare.

Mvh Sebastian

Lawline svarar

Hej Sebastian! Jag hoppas jag kan hjälpa dig besvara din fråga.

Jag tolkar den som att du vill veta om du kan kräva att verkstaden lagar bilen eller om du kan häva köpet. Jag kommer nedan redogöra för vad lagen säger gällande fel i varor efter köp.

Vilken lag gäller?

Den lagen som gäller på ditt köp är konsumentköplagen (KKL). Detta eftersom du har köpt en bil vilket i juridiska termer är en lös sak. Eftersom du inte nämner något om att du ska använda bilen som en företagsbil så utgår jag från att du köpt den privat. Du är därmed en konsument, 1 § KKL. Om en konsument köper något av en näringsidkare så gäller konsumentköplagen, 1 § KKL. Du verkar undra om bilverkstaden ska räknas som en näringsidkare. En näringsidkare enligt lagen är:

"en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten."

Bilverkstaden är ett företag och därmed en juridisk person. Eftersom verkstaden sysslar med bilar så har de stark koppling till bilmarknaden. Jag finner det vidare troligt att de inte är första gången de säljer en bil till en privatperson. Att sälja bilar får därmed anses vara ett ändamål som har samband med deras näringsverksamhet. De är därmed att betrakta som näringsidkare.

Denna tolkningen vinner stöd i Högsta domstolens dom NJA 2018 s.866 där domstolen uttalar att utgångspunkten ska vara att konsumentköplagen är till för att skydda konsumenter. Bl.a om de finner sig i underläge i förhållande till köparen på ett informationsplan. I ditt fall får bilverkstaden anses ha ett sådant informationsövertag vad det gäller bilar att de inte skiljer sig från en renodlad bilhandel.

I samma fall säger även domstolen att företag ses som näringsidkare när de säljer "anläggningstillgångar". Då verkstaden troligtvis fått bilen via sin reparationsverksamhet så så har de fått den inom verksamheten och även detta talar således för att de ska ses som näringsidkare.

Bilverkstaden var således näringsidkare när det sålde bilen därmed gäller konsumentköplagen, 1 § KKL. Frågan blir då vad du kan kräva av verkstaden.

Finns det ett fel i varan och kan du kräva att de lagar felet?

Eftersom bilens motor krånglar så är det ett fel på bilen, d.v.s varan i köpet, 16 § KKL. En fungerande motor får anses vara en förutsättning för att att bilen ska kunna användas till sitt ändamål, 16 § första punkten KKL. När du kontrollerade bilen så upptäckte du inte felet, detta innebär inte att verkstaden inte ansvarar för felet. Säljaren ansvarar för fel som fanns vid köpet även om de visar sig först senare, 20 § KKL.

Eftersom du nämner att du märkte felet när du skulle fixa något som glömdes vid köpet så utgår jag från att de var inom 6 månader från köpet. Ifall man upptäcker ett fel inom 6 månader ska felet anses funnits vid köpet om de inte är ett fel som är oförenligt med varans art, 20a § KKL. Detta innebär i princip att felet ska anses funnits vid köpet om det inte är tydligt att du har orsakat det. En krånglande motor är inte ett fel som alltid orsakats av föraren, inget i den information du givit tyder på att du har orsakat felet. Därmed fanns felet enligt konsumentköplagen vid köpet.

Är det istället så att de gått mer än 6 månader så är du du som måste vissa att felet fanns vid köpet. Eftersom jag uppfattar situationen som att de är inom 6 månader så går jag inte in mer noggrant på detta. Jag nämner det enbart för att informera att verkstaden fortfarande kan vara ansvariga efter 6 månader har passerat.

Eftersom du finner problemet med motorn på väg till verkstaden så utgår jag från att du påpekade felet till verkstaden snart efter du fann felet. Du har därmed påpekat felet inom en två månader från att du faktiskt upptäckte felet, 23§ KKL. Man anses ha reklamerat ett fel i tid om man gör det inom 2 månader från att man upptäckte felet eller borde upptäckt ett fel. Då du har använt bilen kontinuerligt och undersökte den vid köpet finns inget stöd för att du borde funnit de tidigare än du gjorde. Du har därmed reklamerat felet i tid, 23 § KKL. Detta medför att du kan kräva att företaget avhjälper, d.v.s lagar, felet, 26 § KKL.

Eftersom det rör sig om en bilverkstad så ser jag det som troligt att de kan avhjälpa felet inom en skälig tid och du kan därmed inte kräva att få häva köpet, 27§ KKL. Detta eftersom säljaren alltid först har en rätt att få försöka avhjälpa felet innan man häver köpet, 27 § KKL. Först om detta inte kan ske inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för köparen så har man rätt att häva, 27, 30 § KKL. Då du har möjlighet att hyra in en bil under perioden och de borde kunna laga den inom en rimlig tid så kan de inte anses medföra en väsentlig olägenhet för dig.

Här kan nämnas att ifall detta medför extra kostnader som du inte kan undvika, t.ex att du behöver hyra en annan bil under tiden så är verkstaden skyldig att ersätta dig för denna kostnaden. Detta eftersom kostnaden är en följd av felet på varan, 30 § KKL. Du är dock skyldig att försöka minimera skadan, t.ex genom att åka kollektivt om möjligt eller acceptera en lånebil, 42 § KKL.

Svar: Du har rätt att kräva att företaget avhjälper felet, först ifall de inte kan göra det i tid får du häva köpet. Du har även rätt till att få ersättning för eventuella merkostnader som felet orsakar.

Jag hoppas jag hjälpt dig besvara din fråga

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”