Fel vid köp av begagnad cykel

2020-12-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag har sålt en cykel begagnad i befintligt skick, köparen kontrollerade och provcyklade cykeln innan köpet och hittade inga fel. Dagen efter kontaktar köparen mig igen efter att har varit inne med cykeln på en cykelreparation och gjort en undersökning så hittar dem fel att framhjulet är snett och bromsbelägg som behövs bytas. Dessa fel var jag helt omedvetnas om och visste ingenting om och cykeln har fungerat utan problem när jag har haft den. Nu vill köparen att jag ska betala för reparationsarbetet annars kommer denna ta det vidare rättsligt och hänvisar till köpelagen. Vad kan jag som säljare göra om jag inte vill häva köpet har jag någon rätt i detta eller är skulden helt och hållet på mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av privatperson sålt en begagnad cykel till en annan privatperson och att denne nu kräver att du ska betala reparationskostnader. Eftersom det gäller ett köp av vara mellan privatpersoner är det köplagen som gäller (här).

Fel i begagnad vara

Du skriver i din fråga att du sålt cykeln i "befintligt skick". Som du kanske känner till innebär inte detta att du friskrivit dig från allt ansvar om köparen upptäcker något fel med cykeln, se 19 § köplagen (här). Även om cykeln sålts i befintligt skick finns det tre situationer där köparen ändå kan åberopa fel i vara gentemot säljaren:

1. om varan inte stämmer överens med den beskrivning säljaren gett innan köpet och om dessa uppgifter påverkat att köparen köpte varan,

2. om säljaren inte informerat köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskaper eller användning och om säljaren måste ha känt till detta vid köpet samt att köparen borde ha velat bli upplyst om detta, och

3. om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Fel i vara efter undersökning

Även om ett fel faller in under någon av dessa punkter får köparen inte åberopa ett fel som denne borde ha känt till vid köpet, se 20 § köplagen (här). Du skriver i frågan att köparen undersökte och provade cykeln innan köpet. Köparen kan därför inte åberopa ett fel som denne borde ha upptäckt vid undersökningen. Köparen kan givetvis endast åberopa ett fel som fanns vid köpet, även om det visade sig först senare, 21 § köplagen (här).

Det avgörande blir alltså om felet på framhjulet och bromsbeläggen faller in under någon av dessa punkter, samt om köparen borde ha upptäckt felen vid undersökningen.

Sammanfattning

Jag har inte tillräckligt med information för att kunna säga säkert om felen faller in under någon av punkterna i 19 § köplagen (här). Om framhjulet är så snett att det behöver repareras redan dagen därpå kan man kanske tänka sig att detta är något som du borde känt till, samtidigt som köparen borde ha upptäckt detta vid undersökningen av cykeln. När det gäller bromsbeläggen har jag svårt att se att en köpare av en begagnad cykel inte uppmärksammar om bromsbeläggen behöver bytas omgående.

Oavsett om felen skulle kunna falla in under någon av punkterna, finns möjlighet att ifrågasätta om inte köparen borde ha upptäckt felen vid undersökningen. I vart fall kan man fråga sig hur det kommer sig att köparen inte upptäckt något fel vid köpet men funnit det nödvändigt att låta cykeln undersökas av en reparationsfirma dagen därpå.

I det här skedet kan du välja att antingen betala kostnaderna för att få saken ur världen och slippa fundera på om köparen kommer ta det vidare, eller bestrida kravet och argumentera för att felen inte faller in under någon av punkterna eller att köparen i vart fall borde upptäckt dessa fel vid undersökningen. Jag vet inte vad en sådan här reparation kan tänkas kosta, men det kan påverka köparens vilja att ta saken vidare till tingsrätt.

Lycka till!

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91320)