FrågaKÖPRÄTTKöplagen09/05/2021

Fel vid köp av begagnad bil på Blocket

Hej, Jag köpte en begagnad bil av en privatperson igår och efter att ha kört hem den så har oljelägacke upptäckts, jag och min kompis hadde en ordelig genomsökning på bilen vid köptillfälle och då kunnde inte det synas något. eftar att jag kontakt honom med det så påstår han att pga att han sagt att han inte kollut under i bilen och att han själv inte märkt något så är de tilräkligt för att köplagen itne skulle gälla i detta tillfälle då han har informerat om det.bil kostade 11 000 och är från 2002 men jag tycket att det inte är tillräkligt för att "förvänta sig att bilen kanske har ett gömt dålt fel" aboslut inte efter att vi kollat någrant vid affär.

är det jag som har fel som köpare att tycka att olje lägackge är ett alvarligt fel som han borde vetat om, elelr har han fel som påstår att jag då han nämnt att han itne sätt under så är det tillräkligt för att detta inte bryer mott något

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar frågan som att du köpte en begagnad bil varpå det senare visade sig att det fanns oljeläckage och du undrar vem som ska svara för detta.


Allmänt om tillämplig lag

Eftersom du köpte bilen av en privatperson så blir köplagen (KöpL) tillämplig i detta fall.

Fel i varan

Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL)

Köparens undersökningsplikt

Köparen får inte såsom fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. Du kan inte heller som köpare åberopa ett fel som du hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL)

En köpares undersökningsplikt är omfattande, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten.

Om det föreligger fel i varan i ditt val

Din undersökningsplikt bör sättas i förhållande till att det är en cirka 20-årig bil som du köpt. Det går inte att ge ett klart svar på huruvida det föreligger fel i ditt fall. Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett liknande köp.

Vilka påföljder kan bli aktuella?

Det går inte att ge ett säkert svar på om det föreligger fel i varan i ditt fall. Om det dock anses vara så, kan du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Säljaren har i första hand rätt att välja att själv åtgärda felet (34 § KöpL). Om säljaren inte skulle gå med på detta, kan du ha rätt till prisavdrag (37 § KöpL). Om felet är av väsentlig betydelse och säljaren måste ha insett detta kan hävning bli aktuellt (39 § KöpL)

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. I ditt fall har du kontaktat säljaren och framhävt att du upptäckt ett oljeläckage, vilket innebär att en reklamation har gjorts från din sida.


Sammanfattning av din situation

Det går inte att ge ett helt säkert svar då jag inte är insatt i alla omständigheter. Exempelvis så vet jag inte om vad som stod om bilen i annonsen, vilka uppgifter som lämnades i samband med visningen av bilen, hur och om du testade provköra bilen innan köpet. Mitt råd är dock att du kontaktar säljaren igen och framhäver att oljeläckaget inte var något du kunde upptäckt vid undersökningen av bilen och att den inte kan användas för avsett ändamål. Du kan ha rätt att kräva reparation, prisavdrag eller hävning. Om säljaren inte går med på dina krav finns det möjlighet för dig att stämma personen i domstol.

Jag råder dig även att kontakta våra biträdande jurister för ytterligare rådgivning, de kan ge dig djupare vägledning i detta och företräda dig i domstol om du skulle vilja ta ärendet dit.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar.

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo