Fel vid köp av begagnad bil

2021-05-19 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag köpte idag en bil privat. Han köra 15 min med bilen sen slutade motorn att fungera. Fick bogsera till närmaste verkstad som konstaterade att kamremmen gjort sitt och eftersom den gick sönder när jag körde bilen så sa de att till 80% kan vi garantera att motorn är helt paj. Kan jag häva köpet? Eftersom säljaren varken svarade i telefon eller i den chat konversation vi haft så åkte jag tillbaka till adressen hon bodde på och bad om att få pengarna tillbaka eftersom hon sagt vid försäljningen att kamremmen va bytt för 1,5 år sedan. Men att hon inte hittade kvittot på det. Hon vägrade att betala tillbaka. Mvh Helena
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du köpt en bil varpå kamremmen gått sönder kort efter att köpet genomförts.

Min uppfattning är att försäljningen skett mellan två privatpersoner. Därmed återfinns de rättsliga utgångspunkterna för denna situation i köplagen (KöpL). Om en privatperson köper en bil från en näringsidkare så aktualiseras ett annat regelverk. Men i detta fall verkar det vara en köprättslig situation mellan två privatpersoner, vilket gör att köplagen som sagt blir tillämplig. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att om ni som avtalsparter kommit överens om något annat än det som anges i lagen, så är det de som kommer att gälla.

Fel i varan

Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).

Köparens undersökningsplikt

Köparen får inte som fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL).

En köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL).

Föreligger det fel i varan i ditt fall?

Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. Det går inte att ge ett säkert svar i ditt fall, då det saknas information kring hur gammal bilen är, hur många kilometer den har åkt m.m. Ett sätt att avgöra om en förväntning är befogad är att exempelvis jämföra med vad för slags förväntningar en genomsnittlig person hade haft vid ett liknande köp.

När går ansvaret för fel över på köparen?

Huvudregeln vid köp av en begagnad bil är att ansvaret för fel går över i samband med varans avlämnande, det vill säga när köparen åker iväg med bilen (13 § KöpL). Detta innebär att huvudregeln är att säljaren inte är ansvarig att bistå med hjälp eller kompensation för fel som inträffat med bilen efter varans avlämnande. Det finns dock undantag till denna huvudregeln, vilket kommer redogöras för här nedan.

Säljaren kan däremot bli ansvarig för del som fanns redan vid riskövergången men som visade sig senare (21 § KöpL). Det som blir avgörande här om kamremmen redan var trasig i samband med att du köpte bilen. Givetvis går det att diskutera om det inte var så i detta fall då kamremmen gick sönder så tätt intill köpets genomförande, men detta kan vara något som kan bli svårt att bevisa i praktiken. För att du som köpare ska undkomma ansvaret för kamrems- och eventuellt motorbyte så måste du kunna bevisa att felet fanns redan från början.

Vilka påföljder kan bli aktuella?

För att kunna ge ett säkert svar om det föreligger fel i varan i ditt fall behövs mer information kring situationen och den aktuella bilen. Om det dock anses vara så, kan du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Säljaren har i första hand rätt att själv åtgärda felet (34 § KöpL). Om säljaren inte skulle gå med på detta, kan du ha rätt till prisavdrag (37 § KöpL). Om felet är av väsentlig betydelse och säljaren måste ha insett detta kan hävning bli aktuellt (39 § KöpL).

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. I ditt fall har du kontaktat säljaren och framhävt att kamremmen gått sönder, vilket innebär att en reklamation har gjorts från din sida. Av uppgifterna i frågan verkar du ha gjort det även samma dag, vilket gör att reklamationen även skett inom skälig tid.Sammanfattning av din situation

Med tanke på att bilen gått sönder i princip direkt efter köpet så bör detta tyda på att det föreligger ett fel enligt (17 § KöpL). Säljaren bör därav svara för felet med tanke på att problemet fanns redan innan köpet (21 § KöpL). Som ovan angivits har man dock som köpare en undersökningsplikt, som är omfattande, i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Det finns ingen angiven information beträffande om och hur du undersökte kamremmen på bilen innan köpet genomfördes. Om du anses ha fullgjort din undersökningsplikt kan du åberopa felet och hålla säljaren ansvarig för det. Påföljderna som kan bli aktuella är de som framförts här ovan.

Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen och försöker hitta en gemensam lösning på problemet (det mest optimala). Om detta inte går att hitta en lösning så återstår alternativet att stämma säljaren. Detta görs i den domstol som tillhör den ort där säljaren är folkbokförd (10 kap. 1 § RB). Det är dock viktigt att poängtera att det är den som stämmer som har bevisbördan att det är på de viset som du framhäver. Det innebär alltså att du måste kunna påvisa i domstol att felet med kamremmen fanns redan innan köpet genomfördes och att det inte är något som du borde ha upptäckt vid undersökningen av bilen.

Skulle det vara så att du vill skriva en stämningsansökan så görs detta via Sveriges Domstolars hemsida. Detta är dock inget jag rekommenderar att man gör i första hand, då det både är tidskrävande och dyrt att driva en process i domstol. Mitt slutgiltiga råd är att du möjligtvis visar upp att du har rätten på din sida till säljaren och med hjälp av det försöker nå en intern lösning. Det skulle givetvis vara det mest optimala.

Jag råder dig även att kontakta våra biträdande jurister för ytterligare rådgivning, de kan ge dig djupare vägledning i detta och företräda dig i domstol om du skulle vilja ta ärendet dit.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1442)
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport
2021-11-30 Uteblivna fälgar vid köp av bil m.m.
2021-11-29 Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?

Alla besvarade frågor (97574)