FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/05/2020

Fel vid köp av båt

Hej!

Jag har köpt en båt i befintligt skick.

Säljaren sa och lovade muntligt att båten flyter dvs att den inte läcker. Nu läcker båten och felet är så pass stort att kostnaden blir orimligt att se som ett litet fel. Kan jag häva köpet? I så fall hur ska jag gå tillväga?

Mvh Thomas

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga.

Jag antar att köpet har skett mellan privatpersoner och att du inte har köpt båten i egenskap av konsument. Vid köp som inte är konsumentköp tillämpas köplagen (1990:931) (KöpL), 1 § KöpL. KöpL är dispositiv vilket innebär att den endast tillämpas om inte Ni har avtalat om annat enligt 3 § KöpL. Du bör därför i första hand se vad ni har kommit överens om i avtalet gällande hävning. Om ni inte har kommit överens om något särskilt gäller köplagens felregler.

Enligt 17 § KöpL stadgas följande: "Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet." Är detta inte fallet är varan att anse som felaktig. Även i 18 § KöpL regleras fel i vara: "Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet." Vidare måste felet ha förelegat när du köpte båten, 21 § KöpL.

Om det nu föreligger fel i varan och detta inte beror på dig så finns flera alternativ för dig som köpare. Enligt 30 § KöpL får köparen kräva avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd enligt 32 - 40 §§ KöpL.

Vill du åberopa att varan är felaktig måste du, enligt 32 § KöpL, reklamera varan. Då måste du meddela säljaren att varan är felaktig inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet. Reklamationen måste, förutom att den ska ske inom skälig tid, ske inom två år efter det att du tog emot varan om inte annat framgår av avtalet eller någon form av garanti.

Något som är relevant i sammanhanget är att du som köpare har en skyldighet att undersöka varan vid köpet. Av 20 § KöpL framgår att "Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder." Din undersökningsplikt ska dock ses mot säljarens upplysningsplikt och eventuella utfästelser säljaren gett om båtens egenskaper. När du frågade om båten flöt, fick du ett svar att båten flyter vilket kan ses som en utfästelse av säljaren. Därför kan du i vart fall kräva prisavdrag av säljaren eller häva köpet genom att skicka ett meddelande om reklamation och hävning till säljaren, gärna med rekommenderat brev. Om köparen inte svarar på detta kan du starta en process mot säljaren vid domstol. Något du bör vara observant på är att vid en eventuell domstolsprocess kommer det att ha betydelse hur väl du undersökte båten i samband med köpet. Något annat som kan spela in är hur omfattande kunskaper du och säljaren har av båtar.

Om du vill ha hjälp att skriva brev till säljaren eller vill starta en domstolsprocess rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist. Om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,


Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”