FrågaKÖPRÄTTKöplagen07/03/2016

Fel vid försäljning av begagnad bil

Hej, jag har precis sålt en bil privat. Köparen provkörde, fick både servicebok och besiktningsunderlag varav köpet genomfördes via ett köpekontrakt från blocket. Köparen återkommer nu, efter 1 vecka, med ett upptäckt ett motorproblem som skulle kosta ca 30 000 SEK att åtgärda varav köparen anser att vi skall dela på kostnaden. Då vare sig jag eller köparen är bilkunniga och inte kunde se felet hävdar jag att jag genomfört både service i enligt det regelverk som gäller för bilen (senast ca 3,5 månader innan försäljning) samt att bilen även passerat besiktning (utförd ca 1 månad innan försäljningen). Självklart lider jag med köparen men vill veta vad som gäller i fall som detta. Behövs mer information för att kunna svara får ni återkomma, tack på förhand.

Lawline svarar

Hej,

Tack för Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då ni, av vad jag förstår av frågan, är två privatpersoner som genomfört affären är det Köplagen (1990:931) - jag kommer fortsättningsvis att benämna lagen som "KöpL" - som ni bör tillämpa.

Jag kommer att behandla din fråga i ett antal steg. Först måste vi försöka klargöra om det föreligger ett fel på bilen, därefter vem som möjligtvis kan hållas ansvarig och därefter vilken påföljd som kan göras gällande.

Först och främst. Huvudregeln är att köparen står för den risk som kan uppstå, efter att han har mottagit bilen - enligt 13§ KöpL.

Dock: Om det är fel på bilen kan det finnas en risk att du som säljare blir ansvarig för felen. Enligt 19§ KöpL så finns definitionen av vad som anses som fel vid försäljning av en vara, i ditt fall - bilen - i befintligt skick. Detta förutsätter dock att ni har gjort ett avtal om att bilen såldes i "befintligt skick". Jag kommer fortsättningsvis i mitt svar utgå från detta. I lagen finner du 3 krav som bör vara uppfyllda för att köparen ska kunna hänvisa till att det är fel på bilen:

1. Bilen överensstämmer inte med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som du som säljare har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

2. Du som säljare före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som du som säljare måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. - Du som säljare ska alltså ha känt till felet - dvs. motorproblemet - , ignorerat att upplysa köparen om detta och det ska dessutom ha inverkat på köparens beslut att köpa bilen. - I ditt fall verkar det inte som att du har känt till problemet då du har utgått från att bilen är godkänd enligt besiktning och service!

3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. - Bilen ska vara i väsentligt sämre skick med hänsyn till framförallt bilens pris!

Enligt dessa 3 krav gällande ditt fall så är det svårt att avgöra om det faktiskt föreligger ett fel!

Utöver detta så har även köparen en form av undersökningsplikt - enligt 20§ KöpL. Han kan alltså inte klaga på fel som han borde ha upptäckt vid en eventuell undersökning av bilen! Det gäller dock endast fel som han borde ha upptäckt. I ditt fall är frågan om köparen faktiskt hade kunnat upptäcka felet, då det verkar vara ett motorproblem som inte ens har lyckats upptäckas vid service eller besiktning.

Enligt 21§ KöpL svarar du som säljare för fel som fanns vid avlämnandet av bilen men som visar sig först senare. Avvikelse från normal hållbarhet brukar normalt sätt betraktas som fel. - Motorproblem som gör att bilen inte kan användas och får normal hållbarhet skulle kunna betraktas som ett fel. - Risken finns således att du som säljare kommer att få hållas ansvarig för felet på bilen.

Enligt 34§ KöpL har köparen rätt till avhjälpande pga. motorproblemen. Detta ska ske utan kostnad för köparen. Detta krav gäller om det kan ske utan en oskälig kostnad för dig.

Slutsats: För att kunna besvara din fråga fullständigt hade jag bland annat behövt veta försäljningspris på bilen samt ålder, skick, miltal osv. Detta för att kunna svara på om motorproblemet var ett fel som köparen borde kunnat ha förutse vid köpet pga. bland annat försäljningspriset. Även för att kunna avgöra om en kostnad på 30 000 SEK kan anses som en oskälig kostnad för dig som privatperson. I nuläget så verkar det tyvärr som att det finns en stor risk för att du kommer få avhjälpa felet på egen bekostnad.

Vill du få ytterligare hjälp är du välkommen att få din fråga närmare utredd genom att skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Mvh,

Johan HåkanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?