Fel vid bilköp. Vart vänder jag mig?

2017-05-26 i Köplagen
FRÅGA
Hej, Vi köpte för mindre än 7 dagar sedan en begagnad bil av en privatperson. Mannen vi köpte bilen av yrkade på att det bara behövdes lufta bromsarna för att bilen skulle vara brukbar utan problem. Efter att ha luftat bromsarna samma kväll & problemet bara blev större kontaktade vi säljaren igen & förklarade hur det låg till samt att vi ville häva köpet enligt konsumentköplagen §16, då en bil utan bromsar ej går att köra. Han vägrade att gå vidare och ansåg att det var vårt problem att lösa. Men med problemet med bromsarna kom allt fler problem, den började att läka bensin & olja samt att bilen nu knappt är körbar. Hur ska vi på bästa sätt gå vidare i frågan? Ska vi ringa Konsumentombudsmannen eller finns det något annat tillvägagångssätt för att få tillbaka våra pengar & häva köpet?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ditt fall är Köplagen (1990:931) tillämplig då bilen är köpt av en privatperson.

Fel på vara

För att du ska ha rätt att häva köpet ska det föreligga ett fel. Enligt 17 § är det fel på varan om den bl.a. inte är i avtalsenligt skick och avviker med vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. I 18 § framår vidare att det är fel på varan om den inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren har lämnat och som kan antas inverkat på köpet.

Säljaren har möjlighet att friskriva sitt ansvar genom att ange att den säljs i befintligt skick, 19 §. Även om det föreligger ett sådant förbehåll anses varan felaktig om tex. säljaren har underlåtit att upplysa köparen om vissa brister samt att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunde räkna med med hänsyn till priset.

Att bilen har fel på bromsarna och oljeläckage utgör fel på varan.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt köplagen en omfattade undersökningsplikt. Köparen får inte åberopa något som gick att se under undersökningen, 20 §. Säljaren har dock en upplysningsplikt som innebär att köparen har att få reda på vissa förhållanden som är särskilt betydelsefullt. Enligt 21 § ansvarar säljaren för fel även om de visar sig först senare.

Påföljder

Är varan felaktigt får köparen enligt 31--40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet. För att direkt häva köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och att speciella omständigheter föreligger. Enligt min bedömning föreligger detta. Bilen är knappt körbar och den omfattande reparation som fordras torde ligga i närheten av vad du gav för bilen. Om inte kan du börja med att kräva avhjälpande eller omleverans.

Tillvägagångssätt

Allmänna reklamationsnämnden och konsumentombudsmannen prövar inte tvister mellan privatpersoner. Vissa kommuner kan hjälpa till med dessa mål. Se efter om din kommun erbjuder detta. Du måste annars kontakta tingsrätten eller vända dig till ett ombud som hjälper dig vidare med ditt ärende.

Hoppas du fick svar på din fråga och det löser sig. Hör gärna av dig vid eventuella funderingar.

Vänligen,Robert Green
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1395)
2021-07-31 Hur gör man när en vara inte stämmer överens med avtalet?
2021-07-31 Kan köpare åberopa fel när de inte undersökte bilen och den såldes i befintligt skick?
2021-07-31 Fel i vara efter köp, men inte pga. säljaren
2021-07-31 Köplagen - köpt fejkad vara

Alla besvarade frågor (94565)