Fel vid bilköp

Dottern har köpt en bil som började krångla efter fyra dagar. Bilen har åkt till bilfirman in och ut flera gånger. Vid ett tillfälle så fick vi ett papper från en av bröderna som äger bilfirman som säger att de köper tillbaka bilen för försäljningspriset om bilen fortfarande inte fungerar efter reparation. Bilen krånglar igen och då säger den andra brodern, vi har detta på ljudupptagning, att om de bara får en chans till så om det inte fungerar då så köper de tillbaka bilen. Bilen har lämnats till en märkesverkstad där det konstaterats att det är reparationer för mer än 10.000:- men bilen kommer inte att repareras där utan det kommer försäljarna att själv ordna. Vi har begärt att få papper på vad som gjorts men det vägrar de. Vad gör vi? Bilen är fortfarande hos dem, den är inte färdig ännu. Men vad har vi för rätt?

M.v.h.

Tommy Berntsen

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Allmänt

Förhållandet mellan näringsidkare och konsument regleras i konsumentköplagen, se här. Lagen är utformad på så sätt att den ger skydd till den svagare parten, alltså konsumenten. Varför det är en skyddslagstiftning.

Eftersom jag inte vet exakt vilken typ av fel det rör sig om på varan kommer jag att uttala mig om vad lagens reglering kring fel vid konsumentköp.

Fel i varan

I första hand anses varan felaktig om den avviker från vad som avtalats mellan parterna, se här. För att avgöra om det är fel i denna mening kan man helt enkelt titta på vad som står i avtalet. Om emellertid inget avtalats har konsumenten fortfarande rätt att förvänta sig en viss nivå på varan, exempelvis att den ska vara ägnad för det ändamål den används, i detta fall är det en bil och det innebär exempelvis att den ska gå och köra och ha de grundfunktioner man kan förvänta sig med hänsyn till bilens pris och skick.

Varan är också felaktig om den inte stämmer överens med beskrivningen och informationen som säljaren har lämnat. Fel i varan föreligger även om säljaren underlåtit att informera köparen om förhållanden som en köparen förväntas vilja veta, om dessa omständigheter i sin tur sannolikt hade haft en inverkan på köpet.

Har säljaren sålt begagnade bilar i "befintligt skick" har köparen fortfarande rätt att förvänta sig ett skick på bilen som motsvarar priset och övriga omständigheter som framkommit vid köpet, se här.

För att felet ska göras gällande ska det också ha funnits vid varans avlämnande. Eftersom fel uppkom redan efter fyra dagar finns det en presumtion för att det fanns vid varans avlämnande. Det innebär att lagen utgår ifrån att felet fanns redan vid avlämnandet eftersom det visat sig inom sex månader, se här.

Påföljder

I första hand har ni rätt att kräva avhjälpande eller omleverans. Om det är en begagnad bil är omleverans inte ett alternativ. Avhjälpande får ske om det kan ske relativt snabbt och utan stora kostnader för säljaren. Vid bedömningen av om avhjälpande ska ske tar man hänsyn till felets betydelse, varans värde utan felet osv.

Om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt har köparen rätt till prisavdrag, se här. Om däremot felet är av väsentlig betydelse har köparen rätt att häva köpet och prestationerna ska återgå, se här. Vid väsentlighetsbedömningen blir det relevant att titta på vad problemen inneburit för den individuella köparen.

Köparen har dessutom alltid rätt att kräva skadestånd vid sidan av ovanstående påföljder, se här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”