FrågaKÖPRÄTTKöplagen05/08/2013

Fel upptäckta i bostadsrätt efter tillträdesdagen

Köpt bostadsrätt, upptäckt vid inflyttning att, spis ej fungerar som den borde. Inbyggd ugn mycket skadad av fett/smuts under värmeelement samt hela överskåpet ovanför ugnen kraftigt brun/gul färgad av värme? Fett? ingrodd smuts? Enl städfirma krävs sanering men färgen går förmodligen inte att ändra. En Micro var placerad i skåpet varför det var svårt att upptäcka! Kraftigt slitage på stora delar på parkettgolv, ledstång i trapp lös, badrumsskåp går ej att stänga, markis så lågt instalerad över uteplats att den inte går att fälla ut när dörren är öppen, det går inte att helt öppna altandörren sen heller o är man längre än 160 kan du ej gå under markisen. I prospekt flera felaktigheter, bla står att det finns torktumlare men det finns det inte! Därtill en rad mindre fel. Mäklaren säger sig inte ha något ansvar o säljarna hänvisar till föregående ägare. Vad kan vi som besvikna köpare göra? MVH Lena Gustafsson

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

En bostadsrätt utgör lös egendom i lagens mening, således tillämpas felreglerna i (1990:931) Köplag (KöpL) – se (här).

Huruvida ett fel föreligger bedöms i huvudsak enligt vad som följer av köpeavtalet (17 § KöpL). Är dess skick inte omnämnt utgör ett fel eller en brist i bostadsrätten vad köparen vid köpets ingående inte kände till och inte heller med fog kunnat förutsätta. Detta är en bedömningsfråga och omständigheter under vilket köpet ägt rum ska tas i beaktande. En omständighet såsom bostadsrättens skick i övrigt är av betydelse vid bedömningen.

Köparen får inte åberopa ett fel han måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL) inte heller får köparen åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Avgörande för huruvida Du efter tillträdesdagen kan åberopa felen är om det möjligen inte kunnat upptäckas vid undersökningstillfället. Om så är fallet gäller påföljderna för fel i vara som återfinns i 31-40§§ KöpL.

Viktigt att påpeka är att reklamation enligt köplagen skall ske inom skälig tid efter det att köparen märkt eller bort märka felet (32 §  st.  1 KöpL).

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo