Fel som visar sig efter sex månader

Hej! Jag har köpt en säng på möbelföretaget MIO i november 2020. Sängen blev hemleverad till mig ifrån möbelföretaget och har sedan dess stått på samma plats. Jag upptäckte för ett par veckor sedan att tyget i underbädden höll på att spricka upp och sprickan växte snabbt. Jag meddelade detta till MIO´s reklamationsavdelning som relativt fort meddelade mig att detta inte var ett reklamtionsärende utan mitt fel så därmed kunde det inte hjälpa mig. Någon dag efter att jag skickat in de första bilderna på sprickan i tyget på underbädden upptäckte jag även att det fanns ytterliggare en spricka i tyget på underbädden fast på ett annat ställe inte långt ifrån den större sprickan. Jag fotograferade detta och skickade till MIO och fick återigen svaret att detta inte faller under reklamtionsrätten och att jag borde hört av mig inom skälig tid. Jag har hört av mig direkt när jag upptäckt felet och jag har inte åsamakat sängen någon yttre påverkan utan jag har endast sovit i sängen och dessa skador är inte på den övre bädden (Sängen har en underbädd och överbädd samt en bäddmadrass, så tre lager madrasser) utan på underbädden. MIO s reklamationsavdelning föreslog att jag kunde få köpa en ny undermadrass för ett rabatterat pris, vilket verkar helt orimligt då jag inte gjort något fel och betalat nästa 40´SEK för sängen för mindre än ett år sedan.

Vad gäller i detta ärende? Hur kan jag agera för att få en ny underbädd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kommer att besvaras med hjälp av konsumentköplagen eftersom du som privatperson har köpt en vara av ett företag, 1 § Konsumentköplagen (KKöpL).

Reklamation vid fel i vara

Vid fel på vara har du rätt att reklamera varan i tre år (23 st. 3 § KköpL). Det förutsätter att det är fel på varan vilket till exempel kan vara att varan inte fungerar som den ska eller inte stämmer överens med den information som du har fått. Felet ska dessutom vara ursprungligt. Ett ursprungligt fel behöver dock inte visa sig direkt. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet (20 a § KköpL). Företaget ansvarar inte för fel som du har orsakat.

Du som konsument måste reklamera inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller från det att du borde upptäckt felet. Reklamerar du inom två månader räknas det alltid som skälig tid. (23 § KköpL)

Vid fel på vara har du vissa rättigheter och möjlighet att göra gällande vissa påföljder. Du har rätt att hålla inne betalningen (25 § KköpL), du har rätt till avhjälpande och omleverans (26 § KköpL), rätt till prisavdrag (28 § KköpL), eller hävning (29 § KköpL).

I ditt fall

Fel i vara

I ditt fall stämmer varan inte överens med vad du förväntade dig eftersom varan är sönder. Det verkar inte heller vara ditt fel att madrassen har gått sönder eftersom du bara har sovit i den. Felet har dock visat sig efter sex månader vilket betyder att det är du som köpare som ska bevisa att felet funnits från början.

Skälig tid

Eftersom du hörde av dig direkt när du upptäckte felet har du reklamerat inom två månader, alltså måste det anses vara inom skälig tid. Vidare har det inte gått mer än tre år sedan du köpte sängen. Du ska därmed ha rätt att reklamera sängen samt ha rätt till någon av ovan nämnda påföljder.

Påföljd

Du vill ha en ny vara alltså omleverans vilket du enligt lag har rätt till enligt 26 § KköpL. Det är dock under förutsättning att det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Du ska alltså inte behöva köpa en ny madrass till rabatterat pris.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan du alltså fortfarande reklamera varan om du bevisar att felet är ursprungligt, därefter har du rätt till vissa påföljder vid fel på varan. Du har rätt till omleverans av en ny vara. Om du och företaget inte skulle komma överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba FriskRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”