Fel som upptäcks senare på en häst och vad man kan göra

Hej!

För tre månader köpte jag en häst från ett företag, hästhandlare. Hästen besiktigades utan anmärkning av säljare och ingen röntgen gjordes då köpet var precis under kravet i pris för livförsäkringen. Jag själv valde alltså att inte röntga hästen vid detta tillfälle.

Nu har hästen blivit halt och det visar sig på röntgen finnas en skada som funnits innan köpet som påverkar hästens användningsområde, alltså då tävlingshäst, hoppning. Hästen rekommenderas att opereras för att kunna fungera vilket är en väldigt dyr process och en lång tid att kunna rida på hästen igen för att den ska fungera felfritt framöver. Försäkringen står inte för detta.

Min fråga är, har jag som köpare, privatperson rätt att ta tillbaka köpet? Kräva ersättning, prissänkning, eller byte mot annan häst på något sätt?

Tack för svar! MVH Sanna

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du är en privatperson och företaget är en näringsidkare samt att en häst anses som lös sak så är det konsumentköplagen som är tillämplig enligt 1 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P1S1.

Gällande skicket på en vara så ska den vara i det skick som avtalet säger. Eftersom jag inte vet vad som står i ert avtal här så är det svårt att avgöra om hästen stämmer överens med avtalet. Jag kan dock generellt säga att hästen ska stämma överens med avtalet gällande t.ex. art, kvalité och andra egenskaper enligt 16 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P16S1. Står inget i avtalet finns det andra krav på hästen som till exempel att hästen ska vara ägnad åt det ändamål som den vanligen används för eller till speciella ändamål den är ägnad att användas för. Hästen ska även ha de egenskaper som säljaren menar att den har enligt 16 § 2 stycket konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P16S2. Avviker hästen från något av detta är köpet felaktigt enligt samma paragraf som ovan.

Hästen anses också vara felaktig om säljaren underlåtit att berätta något för köparen som köparen bör räkna med att få reda på och som påverkar köparens beslut att köpa hästen enligt 16 § 3 st konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P16S3.

Utifrån det ovan sagda så bör det alltså anses att det finns ett fel i köpet av hästen eftersom du inte blivit informerad om en skada på hästen. Det faktum att du inte röntgat hästen själv bör inte vara ett problem eftersom det finns särskilda bestämmelser för konsumenter som handlar av näringsidkare i 20 § konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932#P20S1) och 20a § konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932#P20aS1). Här stadgas nämligen att fel som upptäcks efter köpet men som finns redan innan köpet står säljaren för. Om felet visar sig inom 6 månader efter köpet så anses det att felet fanns där redan vid försäljningen. Det finns alltså en presumtion om att felet fanns innan köpet om det visar sig inom 6 månader från köpet och denna presumtion gäller om inte säljaren kan visa att felet uppkom först efter köpet.

Sammanfattningsvis bör du alltså kunna hävda ett fel i din häst om felet fanns redan vid köpet. Det blir dessutom betydligt lättare att hävda detta om felet visat sig inom 6 månader. Det du har rätt till vid fel i vara (häst i detta fall) är t.ex. prisavdrag, avhjälpande, omleverans och ersättning för att avhjälpa felet eller hävning av köpet enligt 22 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P22S1. Detta förutsatt att du har reklamerat felet inom skälig tid (inom 2 månader anses alltid vara skälig tid) enligt 23 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P23S1.

En sista sak att tänka på är att om du väljer att försöka häva köpet men säljaren vill avhjälpa felet eller en omleverans av annan vara så har hen rätt att göra detta på egen bekostnad enligt 27 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P27S1. Detta gäller dock bara om det sker inom skälig tid, om det inte kostar något för dig och om det sker utan olägenhet för dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har några ytterligare frågor!
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”