Fel som uppkommit under transport till följd av oförsvarlig förpackning

2019-05-19 i Köplagen
FRÅGA
Jag ropade 2019-05-11 in en vacker rätt unik äldre vas i fajans på auktionssajten Tradera för 600 kr plus frakt 89 kr och betalade. 2019-05-15 hämtade jag ut paketet som fraktats av DHL. Vid öppnandet var vasen i 5 bitar. Den tunna, rätt mjuka, skokartong den förpackats i var på höjden endast 6 mm högre än vasens tjocklek, d v s det fanns utrymme för bara 3 mm förpackningsmaterial (mycket tunn bubbelplast) över och under vasen. På bredden var motsvarande mån 10 mm per sida, på längden betydligt mera. Inget fanns angivet om bräckligt gods eller dylikt. Säljaren hävdar att reklamation ska riktas mot DHL och vägrar att återbetala köpeskillingen, medan jag menar att förpackningen var orimligt dålig för ett föremål av detta slag och att därför säljaren, inte DHL, bör lastas för att det gick sönder. Jag har köpt ganska mycket glas och keramik på Tradera och mestadels brukar den mån för stötdämpande material som används i förpackningarna, vara minst den tiodubbla mot i denna leverans. Mina frågor: 1. Kan jag tänkas rimligen ha rätt i sakfrågan? Och i så fall 2. Hur kan jag gå vidare när säljaren frånskriver sig allt ansvar? Är tvist i tingsrätt den enda möjligheten eller finns det något mindre drastiskt steg att ta? I de betyg som ges på Tradera har säljaren också tidigare utmärkt sig genom undermåliga förpackningar och trasiga leveranser.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du köpt en vas utav en annan privatperson så kikar vi på bestämmelserna i köplagen.

Föreligger fel och vem ska detta åläggas?

Förutsättningen för att ansvar ska kunna läggas på säljaren är att fel förelåg innan varan lämnades till DHL (11 § köplagen). Fel kan anses föreligga när varan inte är förpackad på ett försvarligt sätt (17 § 2 stycket 4 punkten köplagen). Eftersom omsorgsfull paketering var nödvändigt vid fraktandet av vasen så anser jag att fel föreligger.

Att vasen gått sönder beror därför på att fel förelåg redan innan transporten, vilket ska åläggas säljaren. Alltså har du enligt omständigheterna som framgår helt rätt.

Frånskriver sig säljaren allt ansvar så finns det inte vad jag vet någon annan väg att gå än att väcka talan. Du kan ju försöka att lägga fram de omständigheter jag lagt fram för dig. Du kan även förklara att säljaren är den som får stå för rättegångskostnader i fall då hen förlorar tvistemålet.

Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1144)
2020-05-25 Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?
2020-05-25 Köplagens felregler
2020-05-24 Fel på en valp
2020-05-21 Kan en näringsidkare vara konsument?

Alla besvarade frågor (80243)