FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/08/2017

Fel som funnits vid tidpunkt för försäljning - Köplagen

Sålde min båt nyligen som jag ägt o använt själv i 7 års tid. Tillsammans med köparen gjorde vi en provtur allt var i sin ordning jag hade innan upplyst dem om att motorn var ca 20 år. Båt o motor har jag skött minutiöst servat o haft vinterförvaring inomhus. Den nye ägaren kontaktade mig efter det att man nu själva kört båten och uppgav att motorn gått sönder. De har lämnat motorn till mekaniker som säger att elen är felkopplad och att det har slitit på motorn. Nu kräver de mig på att betala kostnaden för att reparera motorn. De har kopplat in juridiskt ombud då de hävdar att jag inte kommit o tittat på motorn eller velat avhjälpa felet. Är jag skyldig att stå för reparation av en 20 år gammal motor som fungerat för mig i 7 år

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara denna fråga behöver man kolla på köplagens (förkortad KöpL nedan) bestämmelser. Just detta fall rör en vara som gått sönder efter att den överlämnats till köparen, vilket skulle kunna vara en felaktig vara enligt lagen. Som utgångspunkt vid bedömning om en vara är felaktig måste bedömas om det påstådda felet faktiskt utgör ett fel och vem som i så fall bär ansvaret för felet (i lagen benämnt som vem som bär risken för varan).

I det här fallet gäller det en begagnad vara. Som du nämnt har köparen upplysts om varans ålder. Det gör att många fel inte kan göras gällande på grund av varans skick. Fel kan dock föreligga ändå. Enligt 19 § första stycket tredje punkten KöpL kan en begagnad vara anses felaktig om varan är i sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta sett till antingen priset eller övriga omständigheter. Eftersom felet i fråga är att elen var felkopplad, vilket inte uppstår genom att motorn används varaktigt utan genom att någon vid ett tillfälle har kopplat elen på fel sätt, kunde köparen inte med fog förutsätta att felet fanns genom att upplysas om motorns ålder. Därför borde det kunna utgöra ett fel enligt KöpL eftersom ingen omständighet talar för att köparen borde känt till felkopplingen.

Frågan är då om du som säljare måste ansvara för felet. Enligt 12 § KöpL bär köparen risken för varan när den mottagits. Fel som uppstår då har säljaren ingen skyldighet att ersätta. Motorn som du sålde gick sönder efter att köparen mottagit den. Dock kan felet ändå vara ditt ansvar som säljare om det fanns innan varan överlämnades. Visserligen gick motorn sönder efter att den bytt ägare, dock var elen felkopplad redan innan motorn gick sönder. Felet fanns således innan motorn bytte ägare vilket gör att du tyvärr bär ansvaret för det felet. I det fallet blir du tyvärr ansvarig för att ersätta reparationskostnaden för motorn enligt avhjälpningsreglerna i 34 § KöpL.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo