Fel på varan och säljaren påstår att varan är felfri

2016-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, köpte en hovarboard hos teknikmagasinet för några veckor sen. Den har funkat en liten stund i början och sen börjat tuta och det går inte att åka mer. Vi lämnade in den för service hos butikens reparatörföretag. Vi fick tillbaka den efter en vecka och fick betala 150 kr i service för att dem inte hittat nåt fel. Vi gick hem och samma problem inträffade direkt. Vi laddade batteriet fullt men den pep ändå. Vi gick tillbaka till butiken och han lärde oss att kalibrera den så den funka, EN STUND!! Pep igen och jag gick till butiken igen och fick en manual att kalibrera den. Vi gjorde exakt vad som stod och vi har följt alla regler och restriktioner men nu PEEEP den igen!!!! Vi lämnade in den igen och butiken säger att dem inte hittat nåt fel!!! Jag vill lämna tillbaka den eller få en ny men butiken vägrar och säger att den är använd. Butikspersonalen har åkt runt med den så använd isf även av dem. Hur kan vi få nån rätt i det här. Ska vi springa dit en gång i veckan verkligen???
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Till att börja med vill jag bara påpeka att konsumentlagstiftningen är omfattande och att det i varje fall måste göras en individuell helhetsbedömning av situationen, varan och vad som har gjorts mellan köparen och säljaren. Det är Konsumentköplag (1990:932), KKöpL, som är tillämplig i det här fallet, se här: här

Enligt 20 § KKöpL ska fel som visar sig inom 6 månader anses ha funnits där redan vid köpet. Vidare enligt 21 § KKöpL så ska säljarens garanti av varan täcka fabrikationsfel, det vill säga om felet har funnits där när ni fått varan och inte tillkommit på grund av bruk. Vad som kan anses vara fel på varan stadgas i 16 § KKöpL, där står det att varan ska stämma överens i art, mängd, kvalitet och andra egenskaper samt förpackningen med vad som står i avtalet. Varan ska även stämma överens med den beskrivning som säljaren har givit och ha de egenskaper som säljaren har lagt fram vid prov.

Vad allt detta innebär för er del är att om er hoverboard piper hela tiden så är de en egenskap hos varan som ni inte borde ha kunnat förvänta er, speciellt inte om säljaren kanske har sagt att den ska gå tyst och fint. Oavsett så är det inte en egenskap som, vad jag har förstått det som, ska finnas hos en hoverboard.

Om det anses vara fel på varan, vilket det utifrån er beskrivning verkar vara, så har ni enligt 22 § KKöpL rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller för att häva köpet. För att kunna göra detta måste ni enligt 23 § samma lag meddelande om reklamation till säljaren inom 2 månader från det att ni har upptäckt felet, då anses reklamationen alltid vara i tid.

Säljaren har efter en reklamation rätt att enligt 26 § KKöpL få avhjälpa felet eller vidta en omleverans av varan. Om avhjälpande eller omleverans inte kan ske utan att det innebär väsentlig olägenhet för köparen får hävning av köpet eller prisavdrag ske enligt 28 § KKöpL. Observera att dessa åtgärder inte är några som köparen direkt kan kräva av säljaren utan det måste först fastställas att avhjälpande eller omleverans inte kan ske utan väsentlig olägenhet för säljaren.

Till sist har enligt 29 § KKöpL köparen rätt att häva köpet om felet är väsentligt för hen, även om felet inte verkar vara väsentligt för säljaren. Däremot ska köparen vara medveten om att om felet inte är av väsentligt karaktär för andra köpare så kan det vara svårt att få igenom en hävning av köpet på grunden att felet är av väsentlig karaktär för just den här köparen men inte skulle vara det för någon annan hypotetisk köpare.

Sammanfattningsvis så ska ni inte behöva springa till affären en gång i veckan för att få er produkt omkalibrerad, det är av stor olägenhet för er och i så fall ska ni kunna begära omleverans av produkten eftersom jag utgår ifrån att ni vill ha en fungerande hoverboard. Viktigt att komma ihåg är att den här bedömningen görs utifrån vad ni har skrivit och hur ni har uppgett situationen att vara.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1080)
2020-10-21 Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?
2020-10-21 Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?
2020-10-20 Fel på bil
2020-10-18 Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?

Alla besvarade frågor (85315)