Fel på varan

2020-04-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
https://lagen.nu/1992:18https://lagen.nu/1992:18Hej,Jag har köpt muggar på IKEA i stengods. Imorse tog jag ut en mugg från skåpet (rumstempratur) och häller i tevatten varpå muggen spricker på mitten och skvätter en stor mängd hett vatten över hela min mage och lår. Ingenstans på hänvisningen står det att man ej får använda muggen för hett innehåll. Jag kyler just nu området och kan inte uttala mig om brännskada mer än att det gör väldigt ont ca 30 min senare.
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är vem kan hållas ansvarig, om du skadar dig på grund av en felaktig produkt. Detta är en fråga som regleras av produktansvarslag och konsumentköplag.

Var det fel på muggen?

För att säljaren ska anses ha fullgjort sin förpliktelse, krävs att egendomen ska levereras i rätt kvantitet och vara rätt beskaffad. Med uttrycket rätt beskaffad avses att egendomen ska ha vissa faktiska och rättsliga egenskaper (16 § första stycket konsumentköplagen). Varan ska ha sådana egenskaper att den kan användas för sitt normala ändamål och ha en normal hållbarhet. Säljaren ska lägga till de anvisningar som behövs för dess användning (16 § första stycket konsumentköplagen). Om egendomen inte överens stämmer med avtalet eller om säljaren inte lämnat anvisningar för användningen, ska varan anses felaktig (16 § tredje stycket p. 1 konsumentköplagen).

Bedömningen av huruvida egendomen stämmer överens med avtalet kan inte begränsas till beskrivningen av egendomen utan vad konsumenten med fog hade förväntat sig är också viktigt (16 § tredje stycket p. 3 konsumentköplagen). Bedömningen av vad köparen med fog kan förutsätta, är beroende av en värdering varvid hänsyn tas till egendomen, beskrivningen av denna och vad köparen i allmänhet typisk sett förväntar sig av det egendomen. Det avgörande är egentligen inte vad du faktiskt förutsatt utan en värdering av vad du med fog kan förutsätta.

Vilka påföljder kan göras gällande mot säljaren?

När man märker att egendomen är felaktig så ska man reklamera det till säljaren (23 § första stycket konsumentköplagen). Reklamationen ska lämnas inom skälig tid. Om man lämnar reklamationen inom två månader efter att man har märkt felet, så ät det inom skälig tid. Köparen kan kräva att säljaren reparerar egendomen eller företar en omleverans om det är möjligt för säljaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Köparen kan häva köpet och kräva tillbaka pengar, om felet har en väsentlig betydelse för den (29 § konsumentköplagen).

Vad gäller för personskador?

Personskador omfattas inte av konsumentköplagen. Produktansvarslagen kan tillämpas på personskador om man kan uppfylla kraven i lagen. Om en person- eller sakskada uppstår på grund av säkerhetsbrist som en produkt orsakar, kan skadestånd betalas (1 § första stycket produktansvarslagen). Med produkt avser man lösa saker (2 § produktansvarslagen). Produktens säkerhetsbedömning görs med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd samt med hänsyn till bruksanvisningar (3§ produktansvarslagen). Den första som kan anses skadeståndsskyldig är tillverkaren av produkten (6 § första stycket p. 1 produktansvarslagen). Om man inte vet vem har vem har tillverkat, så kan man vända sig till den som har importerat produkten till Sverige (6 § första stycket p. 2 produktansvarslagen).

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att varan du har köpt kan anses felaktig för att det fanns inga bruksanvisningar på den och du hade med fog kunnat förutsätta att en mugg ska tåla het vatten och inte spricka. Muggen ska ha sådana egenskaper att den kan användas för sitt normala ändamål och ha en normal hållbarhet. Hur stora krav man kan ställa på varan kan bero på priset eller den beteckning varan utbjudits. Den typen av uppgifter som såsom att en mugg inte tål hett vatten kan säljaren bli tvungen att lämna för att undgå felansvar enligt konsumentköplagen. Du kan vända dig till Ikea i egenskap av säljare och reklamera produkten och begära omleverans. Om det heta vattnet skadade dig i magen och du fick till exempel åka till akuten och fick vård där, kan du begära ersättning från Ikea i egenskap av tillverkare muggen. Men det måste ha uppstått en skada för att du ska få skadestånd.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1101)
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?
2020-11-28 Kan en köpare reklamera fel om garanti inte längre gäller?
2020-11-28 Reklamation
2020-11-28 Kan man kräva att försäljare avhjälper fel på bil utan garanti?

Alla besvarade frågor (86732)