Fel på vara vid köp av katt

2020-04-30 i Köplagen
FRÅGA
För ca 2 månader sedan köpte jag en katt för 6000kr. Säljaren sa i annonsen att katten hade ett EU pass för sällskapsdjur som skulle medfölja vid försäljningen. Inget avtal skrevs vid köpet men jag har kvar smskonversationer som kan styrka att ett pass påstods finnas och att jag skulle få det. Vid hämtning av katten (åkte 30 mil enkel resa för att hämta katten) sa hon att passet var borttappat men att hon lovade att skicka det på post.När det ej dykt upp på några veckor frågade jag efter det och hon sa att hon glömt att skicka och lovade att skicka passet samma eftermiddag. Ännu har inget pass dykt upp och nu svarar hon inte längre på samtal eller sms. Jag känner mig lurad och blåst på pengar eftersom katten såldes dyrare pga passet.Kan jag polisanmäla detta? Eller på något sätt kräva henne på ersättning för att hon lurat mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som inte direkt framgår av din fråga är om köpet genomfördes av säljare i egenskap av företagare eller privatperson. Skillnaden blir vilken lag som ska tillämpas; köplagen eller konsumentköplagen.

I ditt fall tror jag inte att lagvalet kommer spela någon större roll då du har ett bra case.

Jag kommer utgå från att säljaren är en privatperson vilket gör köplagen tillämplig. I det fall köplagen ger dig rätt kommer du även ha det i det fall konsumentköplagen egentligen ska tillämpas. Lagvalet spelar således inte någon större roll.

Jag kommer börja med att gå igenom det civilrättsliga köpet och vilka påföljder som kan följa där. Därefter kommer jag att behandla den eventuella brottsliga aspekten av händelsen.

Köplagen – fel i vara

För att exempelvis kräva ersättning eller andra påföljder förutsätts att det föreligger fel på varan i juridisk mening.

Varan ska i fråga om art, mängd, egenskaper och annat stämma överens med vad som har avtalats (17 § köplagen).

Ni har avtalat om att det ska ingå ett EU-pass till katten. Då denna inte har överlämnats föreligger fel på varan.

Påföljder vid fel

Köparen får göra gällande påföljder när fel föreligger. I första hand ska avhjälpande eller omleverans komma i fråga. Avhjälpande skulle vara att få EU-passet skickat, vilket du har testat utan resultat. Omleverans är heller inte tillämplig i detta fall.

Då avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga är prisavdrag aktuellt (37 § köplagen). Prisavdraget ska beräknas på skillnaden mellan varans värde i felaktigt skick och i avtalsenligt skick.

Frågan är alltså hur mycket EU-passet förhöjde priset på katten. Den delen ska du få tillbaka i prisavdrag.

Utöver prisavdrag kan du även ha rätt till skadestånd i form av ersättning för den ekonomiska skada du lidit på grund av felet. Min bedömning är att säljaren agerat försumligt i detta fall vilket medför att du har rätt till ersättning för både direkta och indirekta skador.

Det som krävs för att få ersättning är att du faktiskt har lidit någon form av ekonomisk skada. Det kan vara att du har haft utgifter på grund av felet eller har utebliven vinst eller lidit annan ekonomisk skada. I sådana fall har du rätt till sådan ersättning samt prisavdrag.

Är handlingen brottslig

För att en polisanmälan ska ha någon funktion krävs det att agerandet är brottslig. Polisanmälan på enbart grunden av civilrättslig tvist kan inte leda till något polisiärt agerande. Alltså förutsätts brott.

Det brott som närmast föreligger är brottet bedrägeri i 9 kap. 1 § brottsbalken.

Bedrägeri är ett uppsåtsbrott vilket innebär att gärningsmannen ska vidtagit gärning med avsikt att uppnå viss effekt. Beträffande bedrägeribrott ska gärningsmannens avsikt vara att vilseleda brottsoffret att vidta disposition för att själv få ekonomisk vinning och brottsoffret att lida ekonomisk skada.

I detta fall är det tydligt att du har lidit ekonomisk skada och att säljaren fått ekonomisk vinst. När säljaren har sagt att det ingår EU-pass har denne framkallat eller förstärkt en overklig föreställning. Något EU-pass levererades ju aldrig. Säljarens beskrivning av varan har fått dig att vidta disposition, dvs köpa katten.

Rent objektivt föreligger brottet bedrägeri. Det som jag inte kan svara på är om uppsåt föreligger hos säljaren. Det som måste utredas är om det var säljarens avsikt att vilseleda dig att köpa katten till ett dyrare pris i tron om att du också skulle få ett EU-pass till katten.

Slutsats

Ett fel föreligger i köprättens mening varpå du har rätt till prisavdrag och eventuellt skadestånd i det fall du lidit någon ytterligare ekonomisk skada på grund av felet.

Jag rekommenderar att du även gör en polisanmälan. Detta eftersom de objektiva kraven för brottet bedrägeri är uppfyllda. Det blir då upp till en åklagare att avgöra om uppsåtet går att bevisa.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänlig hälsning,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1262)
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?
2020-11-22 När kan det röra sig om dolda fel?
2020-11-20 När ska betalning ske för ett köp?
2020-11-18 Kan man häva ett köp av häst utan att undersöka vad som är felet?

Alla besvarade frågor (86457)