FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen21/06/2016

Fel på vara vid konsumentköp

Hej! Juli 2014 köpte jag en barnvagn på en internetsida. Började använda vagnen november 2014. Har tagit väl hand om vagnen (dvs inte använt den oaktsamt) och den är alltid förvarad inomhus. I förra veckan gick det helt plötsligt inte att fälla ihop vagnen då ena knappen för ihopfällning inte gick att rubba. All mekanik sitter inuti chassit så det finns inte en möjlighet att jag eller någon annan kommit åt ihopfällningsmekanismen av misstag och på så sätt orsakat felet. När jag granskar mitt kvitto ser jag att det varumärke vagnen har endast lämnar 6 månaders funktionsgaranti! Vagnen var fabriksny när jag köpte den (och dyr....). Jag befarar att internetbutiker stenhårt kommer att hävda att varumärket endast medger 6 mån funktionsgaranti och jag vill i förebyggande syfte konsultera er. Vilka är mina rättigheter? Ger konsumentköplagen mig några möjligheter att reklamera varan trots att mer än 6 månader gått? Hur ska jag kunna styrka att jag behandlat vagnen aktsamt under den tid den använts? Vagnen har ett högt andrahandsvärde om jag kan sälja den relativt snart och därför är jag angelägen om att få den reparerad.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fel på varor som en konsument köper regleras i konsumentköplagen(KKöpL). Till att börja med kan nämnas att denna lag är så kallat förhandstvingande till konsumentens fördel enligt 3 § KKöpL. Detta innebär att alla villkor som säljaren ställer upp som är sämre än de villkor man genom KKöpL har rätt till inte räknas.

För att säljaren ska ha något ansvar krävs att det är fel på varan. Vad som anses med fel definieras i 16 § KKöpL och kan sammanfattas som att varan inte stämmer överens med vad man rimligen kunde förvänta sig av den. Att inte kunna fälla ihop en barnvagn utgör ett sådant fel. Det kan alltså konstateras att det finns ett fel med din vara. Den viktiga frågan är vem som ska svara för felet och således stå kostnaden för det.

Normalt sett går ansvaret för felet över på köparen (konsumenten) när varan avlämnas, innan avlämningen svarar säljaren för fel som uppstår, 20 § KKöpL. Ett fel som visar sig inom sex månader ska dock alltid ha ansetts funnits vid avlämnandet och således är det säljaren som ansvarar för sådana fel, 20a § KKöpL. Man kan säga att inom sex månader förutsätts att felet fanns när varan avlämnades. Det är också på detta vis en garanti fungerar, under garanti-tiden förutsätter man att felet fanns från början och man behöver som köpare inte bevisa det (se 21 § KKöpL). Detta är alltså det krav KKöpL ställer upp, det absoluta minimikravet. Det är sedan upp till säljaren om denne vill ha bättre garantier. Företaget du har köpt av behöver alltså inte ställa upp någon garanti för längre än sex månader.

När sex månader har gått kan det likväl finnas ett fel på varan som beror på säljaren. Säljaren kan alltså fortfarande bli ansvarig för felet (se 20 § 1 stycket 2 meningen KKöpL). Enda skillnaden är att det nu är du som måste visa att felet fanns från början, det förutsätts inte som det gjorde under garanti-tiden. Du har alltså samma rätt som innan, dvs föreligger ett fel är säljaren ansvarig för att åtgärda detta. Du måste bara kunna bevisa det. Detta är, som du förstår, inte alltid enkelt. Du får anföra vad du vill som bevisning. Det kan röra sig om allt från personer som kan styrka hur du använt vagnen till att du nämner att felet sitter på ett sådant ställe att ni inte kunnat orsaka det. Din berättelse är viktig. Tänk på att det är du som ska visa att felet beror på dem. Lycka till!

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda HärleRådgivare
Hittade du inte det du sökte?