Fel på vara såld i befintligt skick

2020-12-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Köpte en bil från en bilfirma för 3 veckor sen, det är en begagnad bil ifrån 2016 som har gått 6900. Bilen var servad enligt firman i april 2020 och behövdes inte göras innan nästa år för allt var gjort. Och inga fel! Efter cirka 2 veckor så varnar bilen för fel i den automatiska växellådan (kort sagt så kan bilen närsomhelst sätta sig i läge P). Jag ringer då till en bilmekaniker som är nära där jag bor och får en akuttid. Han ringer sedan tillbaka och berättar att bilen inte är servad, det är rost och skit på samtliga filter (något det inte blir på cirka 7 månader), tändstift var hela förstörda och sen var det flera elfel som påverkade rattaxeln och klimat. Vi fick laga och serva den akut hos honom för totalt 11.000kr. Kan vi nu kräva ersättning ifrån bilfirman för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har du köpt bilen i egenskap av privatperson från en bilfirma, dvs en näringsidkare. Lagen jag kommer tillämpa på din situation blir därmed konsumentköplagen (1990:932) (KKL) då du betraktas som en konsument i det här fallet och portalparagrafen fastslår att lagen är tillämplig vid sådana fall där en näringsidkare säljer lösa saker till en konsument.

Vid köp av begagnade saker, däribland begagnade bilar, anses de i lagens mening sålts i "befintligt skick". Detta innebär i mångt och mycket att de säljs sådana de är - men du har trots det rätt att hävda fel om bilen är i sämre skick än vad du kunnat förutsätta med hänsyn till priset och övriga omständigheter (17 § KKL). I och med att säljaren gjort konkreta utfästelser om att bilen blivit servad och inget mer behövde göras på den, samt att inga fel förelåg, bör det anses som att bilen är i sämre skick än vad du kunnat förutsätta med hänsyn till övriga omständigheter vid köpet. Av 19 § KKL framgår även att fel föreligger om säljaren lämnat felaktiga uppgifter vid marknadsföringen av varan eller före köpet, vilket också stämmer in på din situation.

Om varan anses felaktig har du rätt till ersättning för detta alternativt skadestånd (22 & 30 §§ KKL). För att kunna åberopa felet måste du dock reklamera detta inom skälig tid. Meddelanden som lämnas inom två månader presumeras dock alltid lämnats inom skälig tid (23 § KKL).

Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén Fredriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1193)
2021-04-21 Fel på vara jag köpt på distans, vad kan jag göra?
2021-04-21 Surfplatta slutar fungera under garantitiden
2021-04-18 Köparens rätt till hävning vid köp av bil
2021-04-16 Finns det några undantag från huvudregeln att konsumentlagen är tvingande?

Alla besvarade frågor (91415)