Fel på vara nonchaleras av säljaren

2016-06-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejKopt skapluckor o annat till kok. Felaktiga borrhal i alla dorrar bl a.. Arn har utralat sej. Felen i detta fall ar av sadan art att de forelegat redan vid leverans..de ar fraga om urspringliga fel. Foretaget har inte hort av sej. Hur kommer jag vidare? Lansratten? Far jag ratt tro? Kan jag begara skadedtand om inget hander?
SVAR

Eftersom ARN har uttalat sig i frågan och ställt sig på din sida är detta något som starkt talar för att du även skulle vinna om du skulle dra det vidare, vilket i så fall blir att du stämmer företaget till tingsrätt. I detta sammanhang kan du även begära skadestånd för de uppkomna kostnader som dykt upp till följd av dessa felaktigheter.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1114)
2021-01-18 Ofullständig fråga
2021-01-18 Överklaga ett CSN beslut
2021-01-15 Återkallelse av taxitrafiktillstånd
2021-01-15 På vilka grunder kan en domstol neka ansökan om återvinning av tredskodom?

Alla besvarade frågor (88194)