FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/09/2016

Fel på vara köpt i befintligt skick

Jag har köpt en bil som efter tvätt är väldigt rostig.Vad har jag för rättigheter mot säljaren??

Lawline svarar

Hej och tack för Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du köpt bilen av en privatperson, vilket gör att Köplagen (1990:931) blir tillämplig. Huvudregeln följer av 13 § KöpL som säger att köparen bär risken då varan har avlämnats. Om bilen har börjat rosta (av tvätt) först efter att du köpt bilen ligger alltså ansvaret på din sida.

I detta fall verkar det emellertid som att det förelåg ett fel redan innan och att du inte var medveten om detta. Jag antar att ni har avtalat om att köpa bilen i "befintligt skick", vilket gör att vi hamnar i 19 § KöpL. I lagen finns då tre krav som bör vara uppfyllda för att du ska kunna göra gällande fel.

1. Bilen överensstämmer inte med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig som köpare om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som säljaren måste antas ha känt till och som du som köpare med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Här bör även noteras Köplagens 20 § som säger att du som köpare har en viss undersökningsplikt. Du kan alltså inte åberopa ett fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Detta innebär att om du har köpt bilen på plats, har du förmodligen inte fullgjort din undersökningsplikt. Om bilen varit skitig och du därför inte upptäckt rosten förrän efter en tvätt är detta inte ett godtaget skäl för att kunna göra gällande ett fel gentemot säljaren. Detta förutsätter i och för sig att säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder och dolt rosten med färg eller liknande, men något sådant framgår inte av din fråga.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Mvh

Nina ErlandssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo