Fel på vara inom sex månader vid konsumentköp

2018-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpt en Audi A4-2013 den 11/12-17 från bilfirma. 7/1-18 havererar styrväxeln, inte ens 1 månad i våran ägo. Säljaren vill lägga dit en från skroten eller om vi vill ha den uppdaterade versionen så måste vi betala 10000kr. Är det rimligt? Han nämnde när vi köpte den att dom är ett ärligt företag som följer lagar och paragrafer. Han säger jag kan ringa mitt försäkringsbolag & kolla om försäkringen täcker men då tyckte han jag skulle säga jag köpt den från privatperson=ljuga. (Hur ärlig är han egentligen?) För då kan jag kanske få från försäkringen. Kan man häva bilköpet? Känner oss rånade
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av privatperson köpt bilen för privat bruk och att bilen är obrukbar eftersom styrväxeln havererat. Din fråga aktualiserar därmed konsumentköplagen (KKöpL).

Av 20 & 20a §§ KKöpL följer att det avgörande för frågan om fel är varans beskaffenhet vid avlämnandet, alltså när konsumenten får varan i besittning. Säljaren ska svara för fel som fanns innan avlämnandet. Dock anses ett fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet alltid ha funnits redan vid avlämnandet om inte annat kan visas.

För ditt fall innebär detta enligt min uppfattning att bilen ska anses behäftad med fel som säljaren ska ansvara för om inte denne kan bevisa att felet uppstått efter köpet. Det ter sig otroligt att det skulle gå att visa, även om det inte kan uteslutas.

När en vara är behäftad med fel aktualiseras bland andra 26 § KKöpL som i ditt fall innebär att du har rätt att kräva att säljaren reparerar bilen eller erbjuder dig en ny bil. Med andra ord är säljaren skyldig att reparera din bil utan kostnad.

Jag kan varken i lagen eller i förarbetena hittat någon information om kvalitetskrav på reparationen. Det enda rimliga antagandet är att styrväxeln i ditt fall ska ersättas med en identisk styrväxel eftersom bilen ska nå upp till det skick den var i när ni avtalade om köpet. Om en styrväxel "från skroten" alltså är äldre eller sämre på något vis utgör inte detta en godtagbar reparation enligt min uppfattning. Detta är jag dock inte helt säker på.

Jag bedömer inte att du har rätt att häva köpet i detta första skede. Felet är visserligen väsentligt i enlighet med 29 § KKöpL, men en bedömning ska göras av hur lätt felet kan avhjälpas. Sannolikt är det tillräckligt lätt att avhjälpa felet för att du inte ska få häva köpet i detta första skede.

Jag rekommenderar dig att upplysa säljaren om det jag förklarat i mitt svar och förklara att de är skyldiga att reparera eller ersätta bilen utan kostnad för dig. Jag kan inte föreställa mig att en sliten, gammal eller annars sämre styrväxel än den som hörde till bilen vid köpet kan anses duga. Om du får intrycket av att säljaren kan försöka lura dig på denna punkt rekommenderar jag att du låter en oberoende fackman granska den innan och efter reparationen.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1350)
2022-01-28 Har jag rätt till ersättning om mina 39 700 bilder försvinner?
2022-01-26 Vad kan du kräva när du som konsument fått en felaktig vara?
2022-01-26 Reklamation av köp
2022-01-25 När har man rätt att häva ett köp av en telefon?

Alla besvarade frågor (98701)