Fel på vara

2019-12-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag köpte en batteridriven leksaksbil, batterier ingår i köpet och följde med förpackningen. Ljuset och ljudet på bilen fungerar inte när man trycker på knappen. Jag skriver till dem som som sålt den och ber att få reklamera den. Dem kräver då att jag ska testa att byta batteri först, detta är inga batterier jag har hemma och frågar då hur vi ska göra med den extra kostnaden, jag är inte intresserad utav att stå för det. Ber dem skicka batteri alt kompensera eller att jag får reklamera bilen. De säger nej till detta och menar på att det får man vara beredd på med batteridrivna saker.Vad är rätt? Är det något speciellt med batteridrivna leksaker?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till en början kan jag berätta att jag inte känner till att man ska vara beredd på något särskilt vid köp av leksaker med batteridrivna saker som säljaren hävdar.

Jag antar att du köpt leksaksbilen (en lös sak) av ett företag (en näringsidkare). Din situation omfattas då av 1 § konsumentköplagen (KKöpL). Paragraferna som jag skriver nedan finns alltså i KKöpL. Lagen är tvingande till din fördel, enligt 3 §, som alltså betyder att om du och näringsidkaren avtalat om något som är till nackdel för dig så gäller inte det, om inte lagen säger något annat.

Fel på vara
Eftersom de icke-fungerande batterierna ingick i förpackningen, tillhörande leksaksbilen, får det anses att det du köpte inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, 16 § första stycket. Det är alltså fel på varan. Utifrån din beskrivning skulle jag säga att även punkterna i andra stycket är tillämpliga här. Till exempel, att varan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § andra stycket första punkten). Se resten av punkterna och exemplen på vad som anses som fel på vara, här.

Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet, 19 §. Eftersom batterierna ingick i förpackningen får man anta att de ska fungera till den tillhörande leksaksbilen.

Varans felaktighet ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, 20 §. Jag kan även tillägga att ett fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet och ligger därför en presumtion på säljaren att motbevisa felet, 20 a §.

Reklamation
Reklamation ska göras inom tre år från det att man tagit emot varan, annars förlorar man rätten, om inte annat följer av en garanti. När det är fel på en vara måste köparen lämna meddelande om felet inom skälig tid efter att man märkt felet. Vad som menas med "skälig tid" kan variera i olika situationer, men man brukar säga att om det lämnats inom två månader efter att man märkt felet ska det alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 §.

Påföljder
Påföljderna kan du hitta i 23, 24 och 26-29 § och 30-32 §. Du har i första hand rätt till avhjälpande och omleverans om det är möjligt, enligt 26 §. Om dessa påföljder inte kommer i fråga får du kräva prisavdrag som svarar mot felet, eller häva köpet, 28-29 §. Vidare har du rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet (att köpa nya batterier), enligt 28 § andra stycket. Säljaren måste dock ha haft tillfälle att avhjälpa felet först. Det verkar som att de inte vill hjälpa dig med detta enligt din beskrivning av situationen.

Du kan även ha rätt till ersättning (skadestånd), till exempel om du led skada genom att varan är felaktig, och säljaren inte kan visa att det berodde på ett hinder utanför säljarens kontroll, 30 §. Skadeståndet omfattar ersättning av utgifter, inkomstförlust, prisskillnad samt annat förlust på grund av felet, 32 §. Utgifter innebär bland annat resa och transport som följdkonstanser som konsumenten försatts i genom felet, och ersättningen ska begränsas efter vad som är skäligt. Ersättning enligt vad som beskrivits i detta stycke är kanske i första hand inte aktuellt i din situation.

Det kan vara värt att kommunicera med säljaren igen, kanske i butik om sådan finns och hänvisa till förklaringen ovan, framförallt det första stycket om påföljder, och därefter försöka komma överens om en lösning.

Hoppas att detta var till hjälp för dig! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (972)
2020-04-06 Kan jag reklamera min tvättmaskin om den har börjat rosta?
2020-04-01 Vad ska man göra när en bil man har köpt visar sig vara felaktig?
2020-03-31 Kan en butik erbjuda prisgaranti på enbart vissa produkter?
2020-03-31 Vad gäller när katten jag köpte visade sig var sjuk?

Alla besvarade frågor (78764)