Fel på spelkonsoll - omyndig, rättshandlingsförmåga, bevisbörda för fel

Min son har köpt en spelkonsol hos X. I augusti 2013.Efter ett tag slutade displayen att fungera. Min son lämnar in den till X. Han får meddelande om att de inte hittar fel på den. De har bl.a. Kalibrerat om den. X ska ha en felsökningsavgift på 880kr. När vi lämnade in den felaktiga spelkonsolen skrev min son på. Kan vi hävda att han är omyndig och att X då inte kan kräva att han ska betala 880kr i felsökningsavgift. Jag var med när han lämnade in konsolen. Det andra problemet är att spelkonsolen de facto inte gick att använda pga displayen inte gick att använda. Säljaren som tog emot spelkonsolen testade inte om den fungerade utan skrev bara ner det sonen sa var fel. X hävdar att det inte är fel på den. Vem har bevisbördan? Vi hade ju inte lämnat in den om det inte var fel på den!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Första frågan

Av föräldrabalken 9:1: framgår att " [d]en som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser..". 

Ett barn kan dock handla om det finns ett samtycke från dennes förmyndare (förälder). I rättspraxis har man kommit fram till att det inte krävs ett uttryckligt samtycke utan att det räcker med att förmyndaren har gjort det möjligt för den omyndige att uppträda så att det ser ut som om han eller hon har haft tillåtelse att ingå avtal.

I ditt fall verkar det som att ditt barn, uttryckligen eller underförstått, haft ett samtycke att ingå avtalet. Särskilt eftersom ni stod bredvid vid avtalet.

Andra frågan

Det är ni som har bevisbördan för att det är fel på spelkonsolen. Om spelkonsolen inte fungerar föreligger ett fel. Det är oftast inte svårt att bevisa att det är fel på varan.

Det svåra är istället att bevisa när felet uppstod. Om felet förelåg (latent) när ni köpte varan svarar säljaren för felet. Det är i denna del säljaren som har bevisbördan att visa att felet inte förelåg vid köpet (6 månaders-regeln i 20a § konsumentköplagen).

Jag råder er att vända er till konsumentrådgivningen i er kommun för vidare hjälp.

Konsumentköplagen finns https://lagen.nu/1990:932
Föräldrabalken finns https://lagen.nu/1949:381

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo