Fel på nyligen köpt bil. Vad ska jag göra?

Hej

Jag köpte en 4wd bil från en bilhandlare 26/11-18, den 8/12 -18 kunde jag köra förbi mina grannar, men sen tog det stopp. Det gick enbart att backa bilen, framåt orkade den inte. Jag tog kontakt med bilhandlaren 9/12-18. De tyckte att bilen befann sig för många mil ifrån dem, så jag skulle bärga bilen till en verkstad i min stad. Vilket jag gjorde och en felsökning har skett. Det visade sig att bromsklotsar, bromsok, backar parkeringsbroms måste bytas. Samt att det inte fanns någon 4wd drift. Berättade för verkstan hur det låg till och gav numren till bilhandlaren. Att laga detta kommer kosta 15799 sek.

Efter detta har de inte hört av sig om inte jag har ringt. De sa även att det inte fanns 4wd på bilen, fast det stod i annonsen. Har även skrivit en reklamation på detta den 21/12 -18 efter att ha fått en mall från den lokala konsumentrådgivaren, då bilhandlaren inte svarat mig. Har inte fått svar på den.

Den 3/1 -19 skickade jag sms till bilhandlaren och frågade hur de hade tänkt lösa detta. Svaret var då att bilhandlarens kompanjon var på semester till och med den 20/1-19. Och att den kanske skulle köpa tillbaka bilen. Efter det har de ej svarat mer.

Under denna tid har jag fått fråga mina föräldrar om skjuts till och från jobbet, sen hyrde jag en bil från jul fram till den 8/1-19 eftersom mina föräldrar hade semester då.

Hur ska jag gå vidare? En anmälan till Arn kommer ta väldigt lång tid och jag behöver ha en bil för att ta mig till och från jobbet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Efter vad jag kan utläsa av din fråga har du köpt bilen av en bilhandlare i egenskap av konsument, varför konsumentköplagen (KKL) reglerar vad som gäller vid fel i vara. Min utgångspunkt i svaret är att bilen är begagnad, då det förefaller något orimligt att alla de fel du räknat upp skulle föreligga vid ett nybilsköp.

Konsumentköplagen styr vad som kan betraktas som fel på bilen. Vad som avtalades vid köpet har stor betydelse, men bilen ska t.ex. även vara trafiksäker vid köpet. Är bilen inte trafiksäker räknas det som ett fel. Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera bilen om den visar sig ha varit felaktig från början. Ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKL). I ditt fall har felen visat sig ungefär två veckor efter inköpet, varför utgångspunkten är att felen är ursprungliga. Av din fråga framgår dock inte hur gammal bilen är, hur långt den har gått och hur mycket du har betalt för den; det är sådant som också vägs in. Köper du en bil som är äldre får du räkna med att det kan finnas brister som är normala med tanke på bilens skick och vissa fel kan du inte kräva att en bilhandlare ska åtgärda. Som exempel; köper du en tjugo år gammal bil som gått 25.000 mil får du kanske räkna med problem med mer problem med växellådan än om bilen är fem år gammal och har gått 5.000 mil. Även utfästelsen om att bilen har 4WD men i själva verket endast har 2WD är ett fel (jfr 19 § KKL).

Eftersom jag saknar ovanstående information utgår vi från att de fel du redogjort för är sådana som du kan kräva att bilhandlaren ska åtgärda. Vid fel i vara har du som köpare rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller att häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd. Säljaren har i första hand rätt att reparera bilen eller leverera en annan likvärdig bil. Huvudregeln är att du inte kan kräva en hävning och dina pengar tillbaka utan att först ge säljaren en chans att lösa problemet. Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid efter att du framställde ditt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig. För att ha rätt att häva köpet måste felet vara av väsentlig betydelse för dig (26-29 § KKL). Vad som är av väsentlig betydelse får avgöras i det enskilda fallet och det finns ingen mall för exakt när en hävning ska ske. Det går dock att argumentera för en hävning; dels har du fått en tvåhjulsdriven bil när du inhandlat en fyrhjulsdriven, dels kan det argumenteras för att det inte skett något avhjälpande eller omleverans inom skälig tid.

Drabbas du av kostnader för att det är fel på bilen kan du enligt ovan även begära skadestånd. Skadeståndet ska vara rimligt i jämförelse med bilens pris och du måste kunna bevisa dina kostnader med kvitton. Exempel på kostnader du har rätt att begära ersättning för är förlorad arbetstid, bärgningskostnad och hyrbil (om inte säljaren t.ex. kan erbjuda dig en lånebil under tiden).

När man upptäcker ett fel på en bil man köpt måste man reklamera felet i tid. Reklamation ska ske inom skälig tid efter att köparen märkt eller borde märkt felet. Ett meddelande om reklamation som sker inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Således har du skött din reklamation i tid (jfr 23 § första stycket KKL).

Sammanfattning och råd

Jag utgår från att du köpt bilen av en bilhandlare i egenskap av konsument varför det är konsumentköplagen som styr vad som gäller vid fel. De fel som föreligger är de du räknat upp; bromsar, backar m.m. Man får i vissa fall räkna med en del fel på en begagnad bil, sett utifrån bilens ålder, körsträcka och pris. Eftersom jag saknar den informationen utgår jag från att det är fel du kan göra gällande mot säljaren. Även utfästelsen att bilen varit fyrhjulsdriven men rent faktiskt saknar det är ett fel du kan göra gällande.

Du har reklamerat felet i tid och kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller att häva köpet. Du har även rätt att begära ersättning för kostnader du åsamkas på grund av felet. Utgångspunkten är att en säljare har rätt att erbjuda ett avhjälpande (reparation) eller omleverans i första hand. För att du ska få häva köpet krävs att avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid alt. att felet är av väsentlig betydelse för dig. I ditt fall kan det i och för sig ske ett avhjälpande genom reparation av felen, dock är det svårt att avhjälpa att fyrhjulsdrift saknas. Alternativet är då antingen att säljaren avhjälper de fel som kan avhjälpas och ger dig ett prisavdrag för den saknade egenskapen. Eller att det sker en omleverans, dvs att säljaren levererar en likvärdig bil som är fyrhjulsdriven och inte behäftad med fel. Det kan eventuellt även argumenteras för en hävning; dvs att du återlämnar bilen och får pengarna tillbaka, framförallt för att det tagit lång tid sedan du reklamerade och att den saknade fyrhjulsdriften är av väsentlig betydelse för dig.

Som jag förstår din fråga är det avgörande för din del att du behöver en bil för att ta dig till och från jobbet. Att häva kanske inte är det viktigaste för dig. Precis som du själv nämner går det att begära en prövning av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Däremot kan det ta tid; plus att även om ARN ger dig rätt är nämndens beslut endast rådgivande. Seriösa handlare följer beslut från ARN, däremot finns det rent juridiskt ingen skyldighet att göra det.

Min rekommendation är att du åter igen hör av dig till bilhandlaren och framställer krav (dvs. antingen avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning) samt begär skadestånd. Det är en god idé att göra det skriftligt och att du sparar kopia på allting. Får du ingen respons är ett alternativ att väcka talan mot bilfirman i domstol med dina krav. Kan du inte komma överens med bilhandlaren, alternativt att du är osäker på hur du ska uttrycka dina krav kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig vidare. Juristen kan i sådana fall granska ditt ärende närmre och framställa dina krav mot bilhandlaren. För det fall att ni inte kan enas kan juristen som ombud för dig inlämna en stämning och företräda dig vid domstol. Är du intresserad av vidare kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för offert.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”