Fel på nyköpt bil: möjligt att häva köpet?

2019-06-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, har köpt en ny Jaguar Ipace (elbil) levererad 1/11 2018. Den 29/4 bilen, stannade bilen helt död. Enl verkstaden skall jag få tillbaka bilen 28/6 efter fler byten av komponenter mm. Nu har tappat förtroende för bilen och märket.Har jag någon möjlighet att häva köpet? . Alt 2: få en ny bil. Har fått hyrbil hela perioden. Bilen kostade 960.000 kr.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar förutsätter jag att du köpt bilen som privatperson av ett företag. Ifall detta inte stämmer blir istället köplagen tillämplig och svaret kan då bli annorlunda.

Eftersom din fråga handlar om ett konsumentköp blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig. KKL är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att du som konsument alltid har rätt till det som står i lagen oavsett vad säljaren säger.

Är det fel på bilen?

Vad som krävs för att en vara ska anses felaktig anges i KKL 16 §. Frågan om varan ska anses felaktig ska avgöras utifrån varans beskaffenhet vid avlämnandet, se KKL 20 §. Säljaren svarar för fel som funnits vid varans avlämnande även om felen uppkommer först senare. I det här fallet verkar det stå klart att det är fel på bilen då den stannade helt död.

Har du rätt att häva köpet?

När det står klart att det är fel på varan kan man göra ett antal påföljder gällande som konsument. I första hand har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans, se KKL 26 §. Även om du som köpare vill häva köpet har säljaren rätt att istället utföra avhjälpande eller omleverans om detta sker inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig, se KKL 27 §. Eftersom säljaren i detta fall redan verkar ha påbörjat avhjälpande av felet är det svårt för dig att göra någon annan påföljd gällande i nuläget.

I andra hand kan du kräva prisavdrag eller hävning av köpet, se KKL 28 §, men detta blir först aktuellt om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga.

Vad kan du göra nu?

Eftersom säljaren redan verkar ha påbörjat och snart slutfört ett avhjälpande av felen på bilen är det inte mycket annat du kan kräva i nuläget. Detta förutsatt att avhjälpandet av felen sker inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig. Ifall det skulle uppstå mer problem eller fel med bilen bör du kräva omleverans, d.v.s. att säljaren levererar dig en ny bil alternativt kräva att köpet hävs.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om det skulle uppstå ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll