Fel på mopedbil köpt på firma - kan jag häva köpet?

2019-11-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan.Köpte en Mopedbil via ett företag i Småland. Vi leverans saknades servicebok samt protokoll på utförd service. Efter 1 1/2 månad började bilen dra vatten och den gick in i säkert läge, firman hävdar att jag är ansvarig för att bilen dricker klar vatten och det är helt normalt. Verkstäder vi talat med säger att det är rent nonsens. Det jag vill göra är och häva detta köp pga att det saknas historik och fel som att en motor tar vatten hör inte till det normala. Hur gör jag för att få största möjliga makt mot denna handlare.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag utgår från att du som privatperson har köpt en mopedbil av ett företag. När ett företag säljer en bil till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Jag kommer först att utreda huruvida mopedbilen är att anses som felaktig och sedan vilka påföljder som kan göras gällande.

Är bilen felaktig?

Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).

Av det du beskriver i din fråga verkar det som att bilen i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör bilen anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om en bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). I det fall bilen har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad du som konsument med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL). Sammantaget tyder mycket på att bilen är att anses som felaktig.

Kan du häva köpet?

Om en vara, mopedbilen, är felaktig finns ett antal påföljder som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen har varit felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).

Vad innebär detta för dig?

Mycket tyder på att mopedbilen har omfattande fel vilket innebär att du kan häva köpet. Förutsättningarna för hävning som i detta fall måste uppfyllas är att felen är av väsentlig betydelse och att bilen är i mycket sämre skick, baserat på de givna omständigheterna vid köpet, än vad du hade kunnat förväntat dig. Värt att notera är att bilfirman har rätt att reparerar felen på sin egna bekostnad innan en hävning kan bli aktuell.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (951)
2020-02-12 Reklamation till tillverkaren av produkten!
2020-02-10 Kan högre fordonsskatt än vad säljaren lovat utgöra ett fel?
2020-02-05 När har man som konsument rätt att häva ett köp?
2020-02-01 Vad kan man kräva när det visar sig att ett fordon som man har köpt tidigare har blivit utdömt?

Alla besvarade frågor (77205)