Fel på MC som sålts i befintligt skick

2015-12-20 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Härom dagen sålde jag en enduromotorcykel till en kille. I telefon berättade jag att en packning var trasig men att det följde med en ny. Vid besök berättade jag att den värmenypt för mig. Jag berättade även att jag inte öppnat och sett hur det såg ut med andra delar då jag inte haft möjlighet. Efter att han provsuttit mc:n rullades den in i hans bil och vi satte oss ner för att göra upp resten av detaljerna som ägarbyte etc. Här skrevs ett kort kontrakt om att mc:n såldes i befintligt skick. Nu har köparen plockat ner motorn och visar på en trasig kolv och cylinder och vill antingen ha tillbaka en summa pengar eller häva köpet. Han hävdar oxå att fler saker är trasiga och att jag skulle ha vetat om detta vid försäljning vilket inte stämmer. Detta gäller alltså ett köp från privatperson till privatperson och han hänvisar till konsumentköpslagen.Min fråga är: hur ser det ut i ett sånt här fall? Måste jag betala tillbaka en del eller kan han häva köpet?Mvh Markus
SVAR

Hej Markus,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom ni båda är privatpersoner är köplagen (1990:931) (KöpL) och inte konsumentköplagen (1990:932) (KKöpL) tillämplig. Konsumentköplagen är endast tillämplig vid köp mellan näringsidkare och konsument vilket framgår av 1 § KKöpL.

I 19 § KöpL finns bestämmelser gällande varor som trots att de är sålda i ”befintligt skick” kan anses vara felaktiga. Felen handlar om att:
• Varan avviker från uppgifter/egenskaper som inverkade på köpet.
• Underlåtelse att informera om brister som du som säljare kände till.
• Varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen hade kunnat räkna med.
Köparen har dock enligt 20 § KöpL en undersökningsplikt före köpet och får inte åberopa fel som denne kände till vid köpet.

Om MC:n är behäftad med fel har köparen rätt till reparation, omleverans, prisavdrag eller hävning enligt 30 § KöpL under förutsättning att reklamation sker, se 32 § KöpL. Du som säljare har i första hand rätt att reparera MC:n enligt 34 § KöpL. Prisavdrag och hävning realiseras först då reparation och omleverans inte sker, detta framgår av 37 § KöpL. Hävning är enbart möjligt om felet är av väsentlig betydelse och om du som säljare visste om detta, se 39 § KöpL.

Sammanfattningsvis är köplagen tillämplig i ert fall. Trots att MC:n är såld i "befintligt skick" kan varan anses behäftad med fel, se 19 § KöpL. I det fall att fel föreligger träder påföljderna i 30 § KöpL in. Köparen kan enbart häva köpet om det är av väsentlig betydelse samt om du kände till detta faktum. I ditt fall kan man därmed tänka sig att du avhjälper felen eller betalar tillbaka en del.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85448)