Fel på lägenhet vid försäljning

2016-03-09 i Köplagen
FRÅGA
HejJar precis sålt en lägenhet där ena fönstret var trasigt (Ytterglaset var trasigt i ena hörnet på en dubbelglssad ruta) Detta felet hade vi inte informerat mäklaren eller köparen om. Men om man undersökt lägenheten hade man sett felet.Min fråga är jag ansvarig att byta ut fönstret? Eller är det köparens ansvar att ta reda på detta innan köpet?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

I och med att det rör sig om försäljning av lägenhet, mellan två privatpersoner (mäklaren har endast ett kommissionsförhållande till dig och företräder dig som kommissionär) så är Köplagen (1990:931) den lag som är tillämplig. (Fortsättningsvis benämnd som KöpL).

Först och främst måste avgöras om det överhuvudtaget är ett fel i varan och för vilka fel du som säljare ansvarar för!

Först och främst: Du som säljare primärt har ansvar för dolda fel som visas efter köpet i enlighet med 21§ Köplagen. (Detta eftersom fel som visas efter köpet svarar du som säljare som huvudregel inte för).

Föreligger det fel? - Enligt 17 § 1 st. KöpL ska varan (lägenheten) stämma överens med vad som följer av avtalet, om den inte gör det föreligger det fel. Enligt 18 § KöpL föreligger det även fel om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, sådana uppgifter kan lämnas såväl muntligen som skriftligen. - Troligtvis verkar det föreligga ett fel i varan/lägenheten. Bör då köparen själv ha upptäckt det här felet?

Enligt 20 § 1st KöpL – Köparen får inte åberopa fel som han måste ha känt till vid köpet.

Frågan är såldes om köparen inte borde ha upptäckt felet vid sin undersökningsplikt enligt 20 § KöpL?

Detta besvaras enklast genom att beskriva vad som är ett s.k. dolt fel.

Ett dolt fel (som du skulle ansvara för som säljare) innebär att det är ett fel som köparen inte hade kunnat upptäcka alternativt borde ha upptäckt under själva undersökningen av lägenheten, utan fackmannamässig kunskap. Detta gäller även vid köp där det finns en klausul med försäljning av s.k. befintligt skick. - Brukar normalt sätt finnas med en klausul i avtalet som mäklaren uppför till köparen att denne har fått möjlighet att undersöka lägenheten. Detta för att du som säljare ska kunna ha bevis på att köparen har beretts tillfälle att undersöka lägenheten. - Innebär att Köparen kan alltså inte klaga på egenskaper som hen borde ha märkt om hen undersökt lägenhet eller om hen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, förutom om säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Köparen har ett ansvar att undersöka lägenheten för att kunna åberopa fel.

Det kan däremot finnas en upplysningsplikt från din sida, om du har känt till felet på fönstret när du sålde lägenheten! Då är du skyldig att upplysa köparen om felet annars blir du skyldig att ersätta skadan på fönstret.

Slutsats: Eftersom jag tyvärr inte har avtalet framför mig, kan jag inte ge dig ett komplett svar på vem som borde stå för kostnaden av fönstret. Men jag skulle misstänka att då köparen har en form av ansvar att undersöka varan för att ha möjlighet att kunna åberopa dolda fel, har köparen inte har fullgjort sin undersökningsplikt eftersom det verkar vara ett väldigt synligt fel och som borde ha varit tämligen enkelt att upptäcka utan fackmannamässig kunskap. Köparen får som sagt var inte åberopa fel som han borde ha upptäckt vid en undersökning - Detta ligger till din fördel.

Det blir dessutom en bevisfråga kring om du kände till felet på fönstret, och undanhöll detta från köparen.

Min rekommendation är att prata med mäklaren som sålt lägenheten, gå igenom ert avtal och komma på en lösning som både du och köparen kan känna er nöjda med. Att ta det här ärendet vidare kan i slutändan bli väldigt dyrt och för ett sådant simpelt fel skulle jag inte rekommendera det.

Behöver du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1239)
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

Alla besvarade frågor (85217)