FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/10/2020

fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?

Hej!

Den förra veckan köpte jag en bil ifrån en privatperson, allt gick enligt min mening som det skulle och säljaren uppgav att det inte varit några problem. En vecka senare börjar bilen strula, (har totalt kört bilen 4 gånger efter köpet). Fick lämna in bilen på verkstad och det visade sig vara ett (som tur är) mindre fel men det behöver åtgärdas och det kommer bli en kostnad. Har varit i kontakt med säljaren som inte känner till felet jag beskriver och vill inte stå för reperationskostnaden. Så jag undrar vad gäller? Enligt köpeslagens 30§ så framkommer det ju att köparen kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd om något fel uppstått som inte beror på något jag gjort. Men gäller det endast om man skrivit något avtal? Kan även lägga till att jag tog kontakt med säljaren samma dag som felet upptäcktes.

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp av lösa saker, så som en bil, av en privatperson regleras som du säger i köplagen. Det är en dispositiv lag som gäller utfyllande i de delar som man inte har avtalat i. Avtalet går alltså först om det finns ett sådan, i andra hand fyller köplagen ut med regler. Det krävs alltså inget avtal för att köplagen ska gälla.

För att avgöra om du har rätt till att göra gällande de påföljder du nämnt, krävs det först att felet funnits innan bilen togs emot av dig, att felet beror på köparen och att det ens är att anses som ett fel i köplagens mening. Jag ska kort försöka redogöra för detta nedan.

Fel i varan

Som fel räknas huvudsakligen vad som avviker från vad ni avtalat om, avseende kvalitet och andra egenskaper (17§ köplagen). Om ni inte har avtalat om detta, anses bilen också felaktig om den avviker från vad bilar i vanliga fall ska uppfylla, eller vad säljaren har uppgivit vid marknadsföringen och innan försäljningen (18§ köplagen). Bilen kan även vara felaktig även om den säljes i så kallat "befintligt skick", och om den inte överensstämmer med egenskaper som säljaren angett, eller om säljaren underlåtit att underrätta köparen som omständigheter som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om, eller om bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen utifrån pris och liknande med fog kan förutsätta (19§ köplagen). Så säljs en gammal bil för 1000 kr, kan man inte direkt räkna med att den är i jättebra skick, och vice versa.

Avgörande är dock att felet beror på säljaren. Tidpunkten detta avgöras utifrån är när ni har tagit emot bilen. De fel som fanns innan denna tidpunkt räknas som säljarens ansvar (13§ köplagen). Säljaren ansvarar då även för fel som visar sig föst senare, och uppkommer en försämring av bilen som inte fanns vid köpet ska även detta anses vara säljarens fel om denne kände till felet eller borde känt till det (21§ köplagen). Det är alltså ganska avgörande för din fråga vad det är för slags fel som bilen haft. Kan det göras sannolikt att det fanns när bilen köptes, är det säljaren som ska ansvara för detta.

Undersökningen

Det finns ingen generell undersökningsplikt i köplagen, men om säljaren uppmanar köparen, eller om köparen på eget initiativ företar en undersökning, får köparen inte åberopa sådant som man borde märkt vid en undersökning innan köpet (20§ köplagen). Har säljaren dock gett lugnande besked eller förklaringar till bilens egenskaper, kan er undersökningsplikt neutraliseras. Har säljaren exempelvis sagt att bromsklossarna är fina och behöver inte bytas, kan detta innebära att köparens undersökningsplikt av bromsklossarna neutraliseras. Är det få fel på bromsklossarna skulle man ändå kunna åberopa detta trots att man inte undersökte det noggrant.

Påföljder

Om felet på bilen sannolikt fanns innan köpet, och ni inte borde upptäckt det under er undersökning före köpet (om ni gjorde en undersökning) eller om säljaren lämnat förklaring/lugnande besked om något, varit förledande eller begått ett avtalsbrott, kan säljaren bli ansvarig för felet. Du har ni rätt att kräva vissa påföljder, så som avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller hävning, samt skadestånd (30§ köplagen). Avhjälpande och omleverans är sällan aktuellt vid privatköp, då säljaren inte kan leverera en annan likvärdig vara eller "laga" bilen själv. Istället blir prisavdrag och hävning mer aktuellt för er. Prisavdrag måste ske inom skälig tid efter reklamationen, och beräknas utifrån bilens värde i det felaktiga skicket (37§ köplagen). Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för er, och säljaren borde insett detta (39§ köplagen). Det blir här mest aktuellt att fråga sig vad det är för slags fel. Det är det svåra med bilköp av privatpersoner då man får förvänta sig att bilen är begagnad och har vissa fel. Beroende på hur gammal bilen är, skicket och liknande, får köparen då förvänta sig mer eller mindre fel. Exempelvis är det sannolikt ett väsentligt fel att bilens växellåda är obrukbar, men troligen inte mindre fel såsom trasig vindrutetorkare eller likande. Hävning innebär att ni får tillbaka pengarna ni betalat, och bilen ska återgå till säljaren. Sannolikt blir inte hävning aktuellt om det är ett lite fel som är förhållandevis oväsentligt men ändå kostsamt. Då är prisavdrag mer rimligt.

Slutligen får ni utöver prisavdrag och hävning kräva skadestånd för exempelvis kostnader för reparationen, utgifter på grund av transport, lånebil och liknande (40§ köplagen). Denna rätt är oberoende av ovan nämnda påföljder. Bevisbördan ligger här på säljaren att bevisa att det inte förelegat omständigheter utanför dennes kontroll som denne inte kunnat förutse eller undvika.

Reklamation

För att få dessa påföljder måste ni dock ha reklamerat till säljaren i skälig tid, efter det att ni upptäckt felet eller borde upptäckt det. Denna tid är väldigt relativ i förhållande till vad man köpt och när man borde upptäcka felet. Det räcker med ett meddelande om vad felet är, det behöver inte innehålla vilka påföljder ni vill göra gällande (32§ köplagen). Det låter som att ni uppfyllt reklamationskravet i alla fall.

Sammanfattningsvis

Det krävs alltså inte att ni har skrivit ett avtal för att ovan nämnda regler ska bli tillämpliga, men har ni skrivit ett avtal går det oftast före köplagens regler. Det svåra med privatköp av bilar är att bevisa när felet har uppstått. Det räcker att det görs övervägande sannolikt att felet funnits vid köpet och att ni inte borde upptäckt det vid er eventuella undersökning av den, för att ni ska få kräva prisavdrag eller skadestånd. Avgörande i ert fall är alltså vad felet är och om det kan anses ha förelegat, dolt eller inte, innan ni tog emot bilen.

Om säljaren inte vill gå med på detta, är nästa steg för er att stämma till tingsrätt, och då den tingsrätt där säljaren bor. Ni kan få vidare hjälp genom att kontakta vår juristbyrå som i sådana fall kan hjälpa er att skriva en stämningsansökan och ge råd, och även företräda er i en eventuell tvist vid rättegång.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo