Fel på katt

2021-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag och min familj har precis köpt en ny kattunge. Och vi märkte nu (2 veckor efter vi fick hem den) att den har öronskabb. Vilket säljaren av katten inte alls informerade oss om. Så jag undrar helt enkelt bara ifall detta är olagligt, med tanke på att vi inte blev informerade om sjukdomen som katten hade innan vi köpte den?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på frågan beror lite på om ni köpte katten från en uppfödare (näringsidkare) eller en privatperson. Om ni köpte katten från en uppfödare blir konsumentköplagen tillämplig, och om ni köpte den från en privatperson blir köplagen tillämplig. Jag kommer i mitt svar utgå från att katten är köpt från en uppfödare.

Konsumentköplagen

Eftersom katten såldes av en näringsidkare (uppfödare) blir Konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) tillämplig se 1 § .

Enligt 16 § KKöpL ska "varan" (alltså katten)i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. "Varan" ska anses felaktig om den avviker från vad köparen kunnat förutsätta. Med andra fanns förutsättningen att hunden skulle vara frisk, därav kan sjukdomen räknas som ett "fel" i "varan".

Enligt 20 a § ska ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Eftersom det endast gått 5 månader så blir detta inget problem.

Avvikelser från lagen

Konsumentköplagen är "tvingande" till konsumentens fördel. Detta betyder att en näringsidkaren inte kan avtala bort detta.

Påföljder av fel i vara

Om varan (katten) är felaktig får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. (22 §).

Detta gäller i just den ordningen, säljaren har alltså rätt att först erbjuda avhjälpande, om detta inte är möjligt- erbjuda omleverans (alltså en annan katt) osv.

Vad kan ni nu göra?

Sammanfattningvis ska alltså öronskabbet räknas som ett "fel" på katten, och ni kan därför i första hand kräva säljaren på avhjälpande (vilket exempel kan vara veterinärkostnader mm)

Hoppas du fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1345)
2022-01-20 När kan man reklamera?
2022-01-20 Har man rätt att häva köpet och lämna tillbaka vara vid fel?
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (98541)