Fel på iPad - reklamationsfrist

Hej! Köpte en iPad och en Apple penna på en elektronikaffär för nästan 6 månader sen. Jag har använt dom normalt är ingen slitage på prylarna förutom att där man kan sätta ipaden och pennan ihop med en magnet vid sidan av ipaden har gjort att det blivit magnetiska repor. Enligt mig är det en produktfel. Har inte ens haft dom i mer än 6 månader och det har redan uppstått repor av produkter som ska kunnas användas tillsammans. Är missnöjd med kvalitén för prylarna kostar ju över 10.000kr tillsammans och då räknar man kanske med att vid köptillfället bli meddelat att det kan uppstå sånna problem redan innan 1 års tid (att pennan och ipadens magnet repar varandra vid normal användning). Då kanske jag hade övervägt att inte köpa prylarna. Men iallafall så gick jag till elektronikaffären och ville reklamera. Dom skickade in den för att kolla på reparation. Verkstaden har undersökt produkten och nekar reklamation och begär över 8000kr för att reparera produkten. Vilket jag anser är helt fel. För jag ska väll inte behöva betala mer? I med att dom nekade till min reklamation, med att ersätta varan, prisavdrag och att häva köpet. Finns det något jag kan göra, har dom verkligen rätt till att neka om man vill häva köpet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har köpt en produkt som är behäftad med fel och undrar om du kan reklamera den. För att besvara din fråga ska jag hänvisa till konsumentköplagen (KKöpL). Din situation omfattas av KKöpL § 1 eftersom du har köpt en produkt från ett företag. Lagen är dessutom tvingande till din fördel i egenskap av konsument enligt KKöpL § 3.Har du rätt att reklamera?

Eftersom din produkt är behäftad med fel, och felet inte beror på dig som konsument, får det ansess att varan som du köpte inte stämmer överens med vad som följer av köpeavtalet eller vad du som konsument med fog kan förvänta dig (KKöpL § 16). Dessutom verkar inte varan stämma överens med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet (KKöpL § 19).


Mot bakgrund av den information du har lämnat tycks felet vara ett produktionsfel, dvs ett fel som fanns innan du köpte varan. Det innebär att säljaren svarar för felet, även om felet visade sig först senare (KKöpL § 20). Det bör även noteras att fel som noteras inom sex månader ska generellt anses ha funnits vid avlämnandet, och det föreligger en presumtion för att säljaren har bevisbördan för att felet inte beror på honom/henne (KKöpL § 20 a).


Reklamationsfrist

Reklamation ska göras inom tre år från det att man har tagit emot varan, annars går reklamationsrätten förlorad. Köparen måste lämna meddelande om felet inom skälig tid efter att denne har märkt felet. Vad som menas med skälig tid kan variera, men helst ska meddelandet göras inom två månader efter att man har märkt felet (KKöpL § 23).


Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.


Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo