Fel på hund

2019-05-08 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Vi har köpt en hund för 4 veckor sedan på 9 månader. Han har haft diarré sen vi fick hem honom. Säljaren gav oss lite tips på vad vi kunde göra för att få ordning på den. Efter 2 veckor var det inte bra, så vi gick till veterinären. Det visa sig att hunden har en parasit i magen, giardia. Nu vill inte säljaren betala för veterinärskostnaderna, då hon inte hade någon försäkring på hunden. Har vi rätt att kräva att hon betalar detta? Kan vi lämna tillbaka hunden och krävs köpeskillingen plus kostnaderna vi haft för hobom hittills?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tråkigt att höra att er hund blivit sjuk!

När det gäller köp av lösa saker, såsom hundar, så är köplagen (KöpL) tillämplig. Detta blir min slutledning eftersom säljaren inte haft någon försäkring på hunden, något som inte i regel skulle förekomma hos en SKK-registrerad uppfödare. Om detta varit fallet hade troligtvis konsumentköplagen varit tillämplig istället.

Felbedömning och undersökningsplikt

Eftersom hunden är så ung och felet uppkommit så tidigt in i köpet så kan den nog anses avvika från vad ni med fog kunnat förutsätta och därför vara felaktig enligt KöpL 17 § 3 st.

Något ska även nämnas gällande undersökningsplikten. Jag förutsätter att varken ni eller säljaren gjort en veterinärundersökning vid försäljningen. Detta hade kunnat påverka ert ansvar med tanke på undersökningsplikten efter köpet enligt KöpL 31 §. Dock så hade troligtvis detta fel inte framkommit vid en vanlig veterinärundersökning utan kräver andra typer av prover. Ni har således uppfyllt er undersökningsplikt.

Påföljder

När det gäller påföljden vid fel så är säljaren ansvarig för fel som fanns vid avlämnandet även om felet visade sig först senare enligt KöpL 21 § 1 st. Däremot har du något av en uppförsbacke här. Det du måste kunna bevisa blir alltså om hunden hade mask när ni köpte den. Detta borde den behandlande veterinären kunna vara behjälplig att svara på. Går det inte att styrka eller har hunden ådragit sig masken senare än vid köpet ligger ansvaret hos er som ägare

Om masken fanns vid köpet så har ni rätt att kräva påföljderna enligt KöpL 30 §. Det som först kommer i fråga är då i ert fall såvitt jag kan bedöma ett avhjälpande enligt 34 §. Den bedömningen gör jag eftersom att masken, eller felet, som hunden är behäftad med är ett, efter behandling, övergående tillstånd. Däremot ska säljaren svara för de kostnader som uppkommit för behandlingen i skälig omfattning.

Häva köpet, alltså att lämna tillbaka hunden och få köpesumman åter enligt KöpL 39 § kommer dessvärre inte att vara en möjlig väg eftersom sjukdomen som sagt går att behandla eller, krasst uttryckt, varan går att laga. Felet kan således inte vara av väsentlig betydelse som köplagen föreskriver.

Reklamation

Det är även viktigt att poängtera att köparen måste reklamera inom skälig tid enligt KöpL 35 §. Skälig tid betyder nästan med en gång, eller i alla fall så fort man har möjlighet.

Ni har även rätt att kräva skadestånd för kostnader föranledda av felet enligt KöpL 40 §. Sådana kostnader kan till exempel vara om ni haft resekostnader till och från veterinärbesöken, förlust av arbetstid osv.

Hoppas ni fått svar på er fråga och att vovven mår bättre snart!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1024)
2019-08-18 ​Köparens underlåtenhet att hämta varan
2019-08-13 Fel på bil vid försäljning mellan privatpersoner
2019-08-10 Vilka rättigheter har köparen vid fel på en vara?
2019-08-10 Kan köparen kräva tillträde till bostadsrätt på morgonen på tillträdesdagen?

Alla besvarade frågor (72111)