Fel på hund

Hej vi köpte en samojedhund den 27:e januari 2018. Har uppfödaren namn och nr . Nu har de visat sig att lilla tjejen har ett dolt fel som är medfött och kommer dö innan hon hinner bli gammal. Sjukdomen heter porta-cava-shunt. I mitt tankesätt borde han vetat om detta och tog ändå fullpris för hunden. 13000. Jag skiter i pengarna men detta är inte okej. Min dotter hunden och vi alla får lida . Vi har en skuld på 30000 på veterinärskostnader och så ska vi inte prata om mediciner.... hur går vi tillväga nu? Med vänlig hälsning.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Konsumentköplagen (KköpL)

När det handlar om köp av djur går det normalt sett under köplagen men det har kommit fall i praxis där registrerade uppfödare i SKK är att jämställa med ett konsumentförhållande varför konsumentköplagen (KköpL) blir tillämplig.

Enligt 16 § 3 st. ska varan anses felaktig till exempel om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Den påföljd som kommer i fråga är enligt 22 § i första hand ett avhjälpande, vilket betyder att man försöker fixa felet. Går inte det eller om avhjälpandet blir oskäligt betungande så blir nästa påföljd en omleverans, vilket torde bli svårt med en unik vara som en valp. Utöver de tidigare nämnda har man istället rätt till ett prisavdrag som återställer förhållandet mellan varan i felaktigt respektive avtalat skick eller en hävning av köpet där man återfår köpesumman i sin helhet. Man har även rätt att begära skadestånd enligt 30 § för uppkomna kostnader på grund av felet.

En viktig aspekt är även att köparen måste reklamera felet till säljaren inom skälig tid enligt 23 §. Det innebär att man måste meddela reklamationen till säljaren så fort som möjligt. En tumregel är att det ska ske inom två månader från att felet upptäcktes. Gör man inte det så går man miste om att göra påföljder gällande.

I praktiken

Det framkommer inte av din fråga men baserat på priset på valpen och att den förefaller vara renrasig förutsätter jag som tidigare nämnt att den är registrerad i SKK och köpt av en registrerad kennel.

När det kommer till dolda fel så har de flesta uppfödare försäkringar som täcker vissa fel. Dock så gäller här, som vid de flesta försäkringar, endast täckning till en viss del men detta är något som uppfödarna brukar hjälpa en valpköpare med i ett sådant här läge. En del ledning finns även att få i köpeavtalet som ni undertecknade. Där står ofta särskilda villkor om vad som händer efter ert valpköp om problem uppstår.

Det finns ett rättsfall som gått till Högsta domstolen (HD) som behandlade ett fall om genetiskt fel på en valp (NJA 1989 s. 156). Valpen i fråga hade grav höftledsdysplasi och var tvungen att avlivas inom ett år till följd av sin sjukdom. Uppfödaren i fråga hade avlat på föräldradjur som hade anlag för sjukdomen vilket en erfaren uppfödare som minst borde ha vetat om fanns en överhängande risk skulle föras över till valparna. Detta hade uppfödaren inte meddelat valpköparen och hen hade heller inte meddelat att försäkringsbolagen inte försäkrade valpar som kom från föräldradjur med den här typen av sjukdomsanlag. Valpköparna hade även gjort en anmälan till SKK:s disciplinnämnd. HD fann med alla omständigheter sammantaget att uppfödaren blev skyldig att utge skadestånd till valpköparen.

Det som kan sägas med säkerhet är att rättsläget när det kommer till köp av levande djur inte är helt enkelt.

Förhoppningsvis har både ni och uppfödaren försäkringar som täcker delar av skadorna samt att uppfödaren finns registrerad i SKK, det hjälper vid ett disciplinärende. Skulle ni utöver detta vilja gå vidare och driva ert ärende mot uppfödaren och behöver hjälp att se över bevisläget och utforma en talan föreslår jag att ni bokar en tid för rådgivning hos oss på www.lawline.se/boka.

Hoppas ni fått någon ledning på vägen och att er hund repar sig!

AnnaSara JariusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”