Fel på häst

2021-07-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, vi köpte en häst på 9år privat nov 2020 nu visar det sig att han har spatt efter en hältutredning. Kan jag reklamera/häva köpet. Ett kontrakt är skrivet där det står att han ska användas som ridhäst. Säljaren uppgav att det är en läromästaren i hoppning. Det gjordes en gårdsbesiktning vid köpet. Vi har i efterhand fått uppgifter att hästen har haft problem tidigare hos säljaren. Tacksam för lite info
SVAR

Hej,

tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga.

Konsumentköplagen

Lagen skiljer sig en del beroende på om ni köpte hästen genom en näringsidkare (ex. uppfödare) eller privatperson. Jag kommer utgå från att ni köpte hästen från en näringsidkare. I detta fall blir Konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) tillämplig se 1 § .

Enligt 16 § KKöpL ska "varan" (alltså hästen) stämma överens med vad som följer av avtalet. Hästen ska anses felaktig om den avviker från vad köparen kunnat förutsätta. Med andra ord fanns förutsättningen att hästen skulle vara frisk, därav kan detta räknas som ett "fel" i "varan".

Har hästen avlämnats till er?

Jag tolkar det som att hästen har överlämnats till er. Enligt 20 a § ska ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

Påföljder av fel i vara

Om varan är felaktig får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. (22 §).

Detta gäller i just den ordningen, säljaren har alltså rätt att först erbjuda avhjälpande, om detta inte är möjligt- erbjuda omleverans (alltså en annan häst) osv. Ni har därför endast möjlighet att häva köpet i sista hand.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1280)
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?
2021-09-19 Försenad leverans av bil och bilutrustning
2021-09-14 Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?
2021-09-14 Hur ska jag gå till väga för att häva ett köp av en båtmotor?

Alla besvarade frågor (95720)