Fel på en cykel som sålts utan bromsar?

2016-09-20 i Köplagen
FRÅGA
Jag sålde nyligen en cykel. Jag svarade på en annons och sa att jag hade en cykel till salu, jag skickade två tydliga bilder och köparen svarade att han ville köpa den. Jag frågade om adress och åkte och lämnade cykeln hemma hos honom, han tog emot cykeln, kollade lite snabbt på den och gav mig pengarna, 900kr. Vi sa hejdå till varandra och jag åkte därifrån. Ca en timme senare hör han av sig och ångrar sig eftersom det inte finns bromsar eller växlar på cykeln. Jag har inte lovat han nånting. Han är 16år gammal och hans föräldrar påstår att jag har lurat honom. Har jag gjort något fel?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

När ett köp sker mellan två privatpersoner blir reglerna i Köplagen tillämpliga. I 17 § framgår vilket skick som varan ska vara i vid köptillfället, intressant här är främst den första punkten som säger att varan ska vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Annorlunda uttryckt innebär det att cykeln ska gå att använda som en cykel. Om köpobjektet istället är en TV-apparat ska den kunna användas till att titta på TV, och så vidare. Eftersom en cykel måste ha bromsar för att få framföras lagenligt får det antas att en cykel som saknar bromsar inte är ägnad att användas för det ändamål som en cykel i allmänhet används. I tredje stycket i 17 § sägs att om varan inte uppfyller de tidigare nämnda kraven är varan att anse som felaktig.

Vidare sägs i 31 § att köparen ska undersöka varan så snart han kan efter köpet, vilket tycks ha skett här. Han har därför rätt att reklamera varan. De påföljder som blir aktuella är i tur och ordning avhjälpande, ömleverans, prisavdrag och hävning, vilka regleras i 34 § och framåt. Avhjälpande innebär att du som säljare avhjälper felet, genom att se till att cykeln blir i sådant skick att den inte längre är att anse som felaktig (dvs att den har bromsar). Alternativt så kan köparen själv åtgärda detta och kräva dig på försvarliga kostnader, se 34 § 3 st. Omleverans lär knappast vara möjligt i detta fallet då det bara verkar finnas en cykel.

Om avhjälpande eller ömleverans inte kan ske eller inte kommer i fråga blir det enligt 37 § aktuellt med prisavdrag, som enligt nästföljande paragraf ska beräknas som skillnaden på det värde cykeln skulle ha om den varit försedd med bromsar, och det värde den har nu när den saknar bromsar.

Kort sagt bör köparen ha rätt att få felet avhjälpt eller få prisavdrag på köpeskillingen, då han kunde ha räknat med att cykeln skulle ha bromsar, och det krävs för att den ska anses funktionsduglig.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1294)
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?
2021-01-05 Köplagen eller konsumentköplagen? (enskild firma)

Alla besvarade frågor (88082)