Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?

2021-10-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Gäller köp av begagnad bil för 125kkr. Första veckorna märktes inga fel. Lite senare dyker ett varningsmeddelande upp som säger att jag ska avbryta min körning och ta mig till verkstad. Jag kontaktar bilförsäljaren som säger - Det är inget fel, du kan fortsätta köra, det gör jag. Idag 9 månader senare lämnade jag in bilen på BMW-verkstad för att ta reda på vad detta felmeddelande betyder som dagligen syns i displayen. Tydligen har bilfirman jag köpt bilen från släckt alla typer av felmeddelanden precis innan försäljning (detta kan BMW-verkstad se i bilens historik). Bilen går att köra med, men man har fuskat vid en renovering av luftbälgarna som gör att bilen tiltar och sensorerna går igång. Kostnad för renovering är drygt 8500kr - fick offert idag. Kan jag göra något här eller är det bara att bita i det sura äpplet och bekosta verkstad? Bilfirman vägrar svara på mina samtal, sms, facebookmeddelanden och mail. De var däremot väldigt snabba att svara på min låga betygsättning på google och hänvisade till något helt annat orelevant.
SVAR

Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår ditt dilemma som att det är den faktiska bilförsäljaren som har släckt diverse varningslampor samt fuskat med renoveringen. Jag antar att du är konsument, dvs att du har köpt bilen som privatperson, inte via ditt företag eller dylikt. Vidare förutsätter jag att säljaren inte upplyst dig om varningslamporna och felet på luftbälgarna vid försäljningstillfället.

Felet

Din situation regleras i konsumentköplagen (KKöpL). Där stadgas att du kan förvänta dig att bilen ska vara av sådan kvalitet som avtalats mellan er (16 § KKöpL). Generellt sett kan man säga att du ska få vad som normalt sett förväntas från en fungerande bil. Min uppfattning är att bilen du köpt inte ska ha lysande varningslampor. Det faktum att du betalat 125 000 kr styrker den tesen. Vidare, om din säljare skulle hävda att bilen är såld "i befintligt skick", så spelar inte det någon roll i detta fall (17 § KKöpL).

Vem bär ansvaret?

Anmärkningsvärt är att du har ägt bilen i nio månader. Jag antar att detta är anledningen till att du funderar på att "bita i det sura äpplet". I min mening bör du inte bita i ett surt äpple. Säljaren ansvarar nämligen för fel som redan funnits vid försäljningstidpunkten (20 § första stycket andra meningen KKöpL). Säljaren ansvarar också för fel som uppstår senare, förutsatt att detta fel är en följd av säljarens avtalsbrott (20 § tredje stycket KKöpL). Det är min uppfattning att så varit fallet. Det är ju säljaren som har släckt lamporna!

Reklamation

För att du ska kunna kräva något av säljaren krävs att du reklamerar. En korrekt reklamation ska ske "inom skälig tid" från att du upptäckt felet. En reklamation som sker inom två månader från att du upptäckt felet anses alltid varit inom skälig tid. Reklamationen ska framföras i form av ett meddelande till säljaren (23 § första stycket KKöpL). Du påpekade felet tidigare, men fick då förklaringen att "det är inget fel". I praktiken har du alltså inte kommit till insikt om felet förens du kört den till verkstaden nio månader senare, där felen förklarades. Här vill jag dock lämna förbehåll för att säljaren kan invända.

Åtgärd

Nästa fråga blir naturligtvis vad du kan kräva av säljaren. Jag förstår det som att du vill behålla bilen, dvs renovera den. Antingen ska säljaren då ge dig ett prisavdrag, vilket ska motsvara renoveringskostnaden, eller så kan säljaren kräva att företaget på egen hand ska avhjälpa felet (26-27 §§ KKöpL).

Slutsatsen är således att du inte på egen hand ska behöva bekosta felet på bilen. Min rekommendation är att du en sista gång kontaktar säljaren med uppmaning att betala för renoveringen. Upplys då också om att du kan kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få saken prövad av jurister. Om säljaren ändå inte samarbetar rekommenderar jag att du gör just detta; kontaktar ARN och upplyser om ditt ärende. ARN har förvisso ingen handlingskraft, dvs att de inte kan tvinga säljaren, men företag tenderar att följa deras utlåtanden. Sista utvägen, ifall säljaren ändå inte inrättar sig, blir att stämma hos domstol.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Viktor Vårlid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97696)