Fel på bilen kort efter köpet - är säljaren ansvarig?

2018-09-26 i Köplagen
FRÅGA
HejJag sålde min bil till en person i fredags. Vi skrev faktiskt inget kvitto, vi genomförde ägarbyte via fordonsappen.Köparen prutade ner den från 11.500:- och swishade över summan 10.000 kr.Två dagar senare, söndag kväll ringer hon mig och säger att motorlampan lyser.Den lyste inte när de köpte bilen, de provkörde bilen och fann inga fel.Ingen motorlampa el fel har uppträtt för mig under den korta tid jag själv ägde bilen.Nu hävdar hon att jag måste häva köpet och ge tillbaka pengarna. Jag ringde mitt ex som är f.d bilmek o han gav tips att man kan koppla ifrån batteriet, sen in igen. Så man nollställer bilens data. Han trodde inte att det var ngt stort fel som uppkommit eftersom bilen är körbar, dock lite kraftlös.Nu skriver hon att hon ska ta felminne på bilen, och är det ngt stort fel vill hon häva köpet! Vad är stort fel, vem bestämmer det? Har hon rätt att häva köpet? Jag sålde en bil som fungerade bra.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du som privatperson har sålt en bil till en annan privatperson. Då blir köplagen (KöpL) tillämplig.

Vad har hänt?

Du har sålt en bil till en privatperson för 10 000 kr. Två dagar senare påstår köparen att det föreligger ett fel på bilen eftersom motorlampan lyser. Köparen kräver nu att eventuellt få häva köpet.

Jag kommer att dela upp svaret i olika stycken för att beskriva rättsläget tydligt. Slutligen kommer jag sammanfatta vad som gäller för din situation.

Vad är ett fel i vara?

Om varan inte går att använda på ett sätt som är allmänt för den typen av varor, så är det fel i vara, 17 § 2 stycket 1 p. KöpL. Även om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta så är det fel i vara, 17 § 3 stycket KöpL. Alltså: om det är ovanligt att motorlampan på den typen av bilar lyser, så är det fel i vara. Här kan man då ta hänsyn till exempelvis bilens skick, ålder, hur den förvarats, hur den har körts, vilka reparationer som gjorts, hur många mil den har gått osv. Exempelvis är det vanligare att gamla bilar med många mil på mätaren går sönder vilket manifesteras i form av en lysande motorlampa, än t.ex. en relativt ny bil där köparen oftast kan anta att allting fungerar väl. Som säljare kan du därför argumentera för att köparen borde räkna med att en gammal bil kan få en del mindre problem.

Om säljaren särskilt framhållit en egenskap före köpet, och denna egenskap har inverkat på köpet, så är det fel i vara om egenskapen inte överensstämmer med vad säljaren framhållit, 18 § första stycket KöpL. Alltså: om du som säljaren har sagt att det inte finns några problem med motorn eller bilen, och detta inverkat på köparens beslut, så kan det vara fel i vara om bilen/motorn går sönder. Notera: I lagens förarbeten framgår dock att ett allmänt lovprisande av varan(bilen) inte är tillräckligt för att grunda ansvar för säljaren. Det är också tveksamt hur mycket allmänna uttalanden om att bilen är bra, eller i gott skick, skulle kunna leda till ansvar för säljaren.

Såld i befintligt skick

Enligt 19 § KöpL: Om en vara har sålts i befintligt skick så kan den trots det anses felaktig, om

1. Säljaren har lämnat felaktiga uppgifter om varans egenskaper eller användning, och dessa uppgifter har inverkat på köpet. Alltså: om du sagt att bilen var felfri, och detta inverkat på köparens beslut. Om du inte har nämnt motorns skick, så är du inte ansvarig enligt denna punkt. 2. Före köpet har säljaren, trots att denne kände till förhållandena, underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper och användning, och att köparen med fog kunde räkna att bli upplyst om detta. Dessutom ska allt detta ha inverkat på köpet. Alltså: om du kände till att bilen/motorn var dålig, och underlät att säga detta till köparen, som kunde förutsätta att bli upplyst om en sådan sak och på grund av att inte ha blivit underrättad därför köpte bilen. Om du inte kände till att motorn var dålig så är du inte heller ansvarig enligt den andra punkten. 3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen, med hänsyn till varans pris och skick, med fog kunnat förutsätta. Alltså: om priset och skicket inte stämmer överens. Om priset inte var oskäligt högt i förhållande till bilens skick så är du inte ansvarig enligt den tredje punkten.

Köparens undersökning av varan

Köparen får inte åberopa ett fel denne måste antas ha känt till vid köpet, 20 § 1 stycket. Alltså: Om köparen kände till att det var fel på bilen/motorn så får hon inte åberopa fel.

Om köparen har undersökt varan och borde ha upptäckt felet, eller underlåtit att undersöka trots att säljaren uppmanade till det, så får inte köparen åberopa fel. Dock så får köparen åberopa fel om säljaren agerat i strid mot tro och heder, 20 § 2 stycket. Alltså: om köparen borde ha upptäckt att det var fel på bilen/motorn vid en undersökning så får hon inte åberopa fel.

Om man kan upptäcka ett sådant fel lämnar jag till mer kunniga att bedöma.

Reklamation

För att kunna göra några påföljder gällande så måste köparen reklamera i tid. En reklamation ska ske i skälig tid, 32 § 1 stycket. Då köparen i ditt fall reklamerade efter några dagar så kan det anses vara en skälig tid.

När risken går över

Om risken har gått över så är köparen skyldig att betala varan om den förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat, såvida händelsen inte beror på säljaren, 12 § KöpL. Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet (t.ex. köparen kör iväg med bilen direkt efter betalningen), 13 § KöpL. Se närmare 6 § och 7 § KöpL om ni hade avtalat om att köparen skulle hämta bilen hos dig eller att du skulle transportera bilen till köparen.

Tidpunkt för när fel kan föreligga

Även om felet uppstår efter att risken gått över, kan säljaren ändå vara ansvarig för felet. Säljaren är ansvarig för felet om säljaren har gjort sig skyldig till avtalsbrott eller om säljaren har gett en garanti. Ett sådant avtalsbrott kan bestå i att säljaren åtagit sig en tilläggsförpliktelse, till exempel att montera, installera eller instruera, 21 § 2 stycket KöpL. Det framgår inte att du gjort någon sådan utfästelse, därför kan du i princip bortse från denna bestämmelse.

Sammanfattning

Som du kanske märker är svaret lite spretigt. Både du och köparen kan ha rätt i frågan, beroende på de mer exakta omständigheterna som inträffat i fallet. Att det är just motorlampan som lyser gör dessutom frågan svårare. Motorlampan kan lysa vid flera olika fel i bilen, inte enbart vid fel i motorn. Det kan därmed vara mindre fel, och större fel.

Det som talar till din fördel är framförallt att bilen förmodligen är av äldre modell, vilket innebär att köparen bort räkna med en del mindre problem som kan uppstå när som helst på en gammal bil. De blir därmed svårt att hävda fel i bilen enligt 17 § KöpL.

Tyvärr märker du kanske att Köplagen inte lämpar sig väl för köp mellan två privatpersoner. Köplagen ger nämligen varken köparen eller säljaren eller lika stort skydd som Konsumentköplagen (gäller köp mellan privatperson och näringsidkare). När privatpersoner köper bilar upprättar man oftast inga avtal som reglerar olika situationer och vilka skyldigheter man har gentemot varandra, vilket leder till att parterna hamnar i en utsatt situation vid tvister.

Avslutningsvis tänkte jag bara kort påpeka att ifall du vägrar häva avtalet, kommer köparen behöva stämma dig vid domstol för få igenom en hävning. Med tanke på bilens relativt låga pris, framstår det som mindre troligt då köparen skulle behöva förlora mycket pengar på advokatkostnader för ett fall som inte är till dennes fördel.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga väl.

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (941)
2019-03-19 Öppet köp mellan privat personer?
2019-03-17 Avtalsbrott vid köp av bostadsrätt
2019-03-17 Vad händer med handpenning då köpare dragit sig ur affären?
2019-03-07 Kan säljaren påstå att varan är hennes och ta tillbaka den, för att den inte är fullt betald?

Alla besvarade frågor (66922)