Fel på bilen - kan man häva köpet?

2020-09-16 i Köplagen
FRÅGA
Jag har nyligen köpt en bil närmare bestämt en bmw 320i sedan. Nu har jag varit ägare till bilen i en vecka ungefär och en mängd fel har uppstått med bilen. Allvarligast av alla är att det finns en spricka ca 10cm framför hjulhuset på höger sida precis under spolarvätsketanken. Upptäcktes genom att jag spårade en läcka till spolarvätsketankenDet finns spår av att någon har reparerat bilen däribland att trasiga delar som slitits loss skruvats på plats igen. Jag börjar därför misstänka att säljaren är en bedragare.Kruxet är att den tidigare (officiella) ägaren inte pratar svenska och det är hennes man som använde bilen och som jag har pratat med. Hon har bara skrivit på ägarbytet. Och bilen är köpt per muntligt kontrakt. Dock har jag en app på telefonen som spelar in alla samtal jag ringer eller tar emot. Där ringde jag och pratade med bilens brukare (mannen) som efter lite utfrågning tröttnade på mina frågor och sa citat "inget fel på bilen, allt fungerar" vilket det inte gör...Jag har smsat mannen som var brukare till bilen och påpekat bilens brister men inväntar hans svar.Mina frågor lyder helt enkelt: hur skyddad är jag i denna situationen? finns det någon möjlighet för mig att få köpet hävt? Kan frun hävda att hon inte kände till dessa fel på hennes bil för att hon inte använder den och på så sätt undvika ansvar?Tack på förhand
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag tolkar det som att du köpt bilen av en privatperson, och när privatpersoner köper/säljer saker till varandra regleras det av köplagen (1 § KöpL). När man köper något av en privatperson är man generellt inte lika skyddad som när man köper något av en näringsidkare, i ditt fall en bilhandlare. Köplagen innehåller dock ett grundskydd, men som utgångspunkt gäller det som du och säljaren har kommit överens om. Hur skyddad du är i just denna situationen beror dock på lite olika faktorer. För att du ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren, tex häva köpet, få bilen lagad eller tex få ett prisavdrag krävs att det går att konstatera att det är ett fel på bilen. Enligt köplagen föreligger fel om varan inte motsvarar den kvalitet som avtalats med säljaren, eller om varan avviker från vad man som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Med andra ord, om bilen inte håller den avtalade standarden eller är i väldigt mycket sämre skick än vad du som köpare kunde räknat med.

Utifrån din beskrivning tolkar jag det som att bilen inte håller den standard du menar att ni kommit överens om. Min utgångspunkt i svaret blir därför att det är fel på varan enligt köplagens regler, men då det framgår inte helt exakt vad ni avtalat om bilens skick eller standard så jag kommer därför att gå igenom olika steg som gäller för fel på varor vid köp mellan privatpersoner.

Undersökning av bilen

Vid privatköp gäller vad som kallas för undersökningsplikt. Det innebär att du som köpare bör undersöka bilen noga innan, eftersom du inte kan klaga på fel som du borde ha upptäckt innan köpet (20 § KöpL). Du är också skyldig att undersöka bilen så snart du kan efter att den avlämnats hos dig (31 § KöpL).

Det framgår inte om eller hur noga du undersökte bilen innan du köpte den. Om du undersökte bilen innan finns det möjlighet att eventuellt göra vissa fel gällande där säljaren är den som blir ansvarig.

Befintligt skick

Du nämner inte om bilen såldes "i befintligt skick" eller inte, men jag väljer ändå att ta upp det eftersom det är vanligt att begagnade varor säljs med just det villkoret.

Om personen som sålde bilen till dig skrev eller sa att "bilen säljs i befintligt skick" så innebär det att säljaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel. Om bilen däremot ändå inte stämmer överens med olika uppgifter som säljaren lämnat till dig, eller kanske undvikit att berätta om något väsentligt fel som säljaren borde känt till, tex dolt en allvarlig skada eller om bilen är i väsentligt sämre skick än vad du kunde förutsätta kan bilen ändå anses vara felaktig (19 § KöpL).

Påföljder man kan göra gällande om fel föreligger

Innan man kan göra en påföljd gällande krävs dock att man reklamerar varan i skälig tid (32 § KöpL). För att reklamera bör du kontakta säljaren, helst skriftligt och förklara vad du tycker är fel på bilen. Ge ett förslag på vad du önskar för lösning. Du ska reklamera så fort du kan, vilket det verkar som att du gjort då du nämner att du redan smsat säljaren.

Eftersom du därför kan anses ha reklamerat och det föreligger fel på bilen kan du därför ha rätt till påföljd. De påföljder man kan göra gällande avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL).

Avhjälpande eller omleverans innebär tex att säljaren åtgärdar det som är fel eller levererar en likvärdig bil (34 § KöpL). Detta är dock ovanligt när det kommer till köp mellan privatpersoner eftersom det sällan finns en likvärdig bil att leverera och/eller man kanske inte har kunskapen att laga det som är fel i bilen

Prisavdrag kan bli aktuellt om det inte går att åtgärda det som är fel eller inte heller går att leverera en annan, likvärdig bil (37 § KöpL). Prisavdraget ska vara ungefär lika stort den beräknade värdeminskningen är på bilen i relation till felet (38 § KöpL).

Du kan även ha rätt att häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, och säljaren borde ha insett detta (39 § KöpL). Det betyder att du får pengarna tillbaka. Det kan vara bra att känna till att du inte kommer kunna begära att häva köpet direkt, utan säljaren måste få en chans att avhjälpa felet eller leverera en ny vara. Men om dessa påföljder inte kan bli aktuella har du alltså rätt att begära hävning.

Om du har rätt till ersättning för de kostnader du har fått på grund av felet kan du även ha rätt att kräva skadestånd (40 § KöpL). Det kan vara att du t.ex. har lidit ekonomisk skada till följd av att du inte kunnat använda bilen som förväntat och haft utgifter och kostnader i samband med detta.

Sammanfattningsvis blir min rekommendation att fortsätta ha en dialog med säljaren om ni kan komma överens om hur säljaren kan hjälpa dig att lösa det som är fel. Ett annat förslag kan vara att be att få bilen besiktigad eller besöka en bilverkstad som kan göra ett uttalande om vad som är fel och på vilka sätt man kan åtgärda det. Om du och säljaren ändå inte kan komma överens behöver du istället vända dig till tingsrätten, som då kommer få pröva din fråga.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och att ni hittar en lösning. Du är varmt välkommen att återkomma om du har nya frågor!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1334)
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel
2021-04-07 Fel i bostadsrätt
2021-04-05 Hur får jag tillbaka pengar efter en ej levererad vara

Alla besvarade frågor (91130)